Potem ko je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pritisnil na Dars, ta pa na izvajalce, ki so obnavljali avtocestni odsek Unec–Postojna – promet na njem so sprostili 14 dni pred predvidenim rokom – so svojih pet minut pozornosti dočakali tudi pri Direkciji RS za ceste, kjer imajo že pol leta povsem prazno blagajno. Zato so v tem času na državnih cestah skrbeli le za najnujnejša opravila, pod vprašajem pa je bilo celo polno izvajanje zimske službe. A kaže, da bodo ceste vsaj še to zimo kolikor toliko prevozne in varne.

Nov razpis, stari koncesionarji

Šest milijonov evrov, kolikor je vlada potegnila iz malhe, naj bi zadostovalo za redno vzdrževanje državnega cestnega omrežja za pol leta. Zanimivo pa je, da bodo za to poskrbeli obstoječi koncesionarji – direkcija jim je minuli teden z aneksi podaljšala pogodbe do sredine aprila prihodnjega leta, čeprav je spomladi ponovljeni javni razpis za podelitev novih sedemletnih koncesij za redno vzdrževanje državnih cest v sklepni fazi.

Pri direkciji za ceste pravijo, da bodo z denarjem, ki jim ga je vlada zagotovila s prerazporeditvijo, delno sanirali tudi posledice septembrskih poplav in februarskega žledoloma, del denarja pa naj bi namenili tudi investicijskemu vzdrževanju. Nadaljevala naj bi se celo dela na nekaterih gradbiščih, ki so bila zaradi lanskoletnega rebalansa proračuna – ta je odškrtnil ves denar za predvidene investicije v letošnjem letu – ustavljena. Kaj vse kanijo s šestimi milijoni evrov postoriti pri direkciji za ceste, kar malce čudi, saj so še pred kratkim trdili, da bi sedem milijonov evrov do konca leta potrebovali le za vsa redna vzdrževalna dela, ki jih določa pravilnik.

O načetih mostovih šele prihodnje leto

Za zdaj pa bodo na stranskem tiru ostali mostovi in drugi dotrajani premostitveni objekti na državnem cestnem omrežju, kjer od konca januarja zaradi varnostnih razlogov veljajo omejitve za tovorna vozila. Znano je, da z rdečega seznama 19 problematičnih mostov trenutno obnavljajo le most čez reko Pivko v Prestranku, gradijo še nadomestni most čez reko Socko pri Skrlinovem gradu na cesti med Arjo vasjo in Velenjem. Dela bi morali po obljubah končati najkasneje oktobra, a se to ne bo zgodilo. Zdaj pravijo, da so za zamude krive izredno neugodne vremenske razmere. Če bo vreme naklonjeno, bodo čez reko Pivko vozila nemoteno vozila novembra, čez Socko pa decembra.

»Gradbena dela potekajo še na viaduktu na Trojanah. Sanacija preostalih 17 premostitvenih objektov v tem trenutku ni predvidena. Na njih ostajajo ukrepi omejitev, kot so bili določeni januarja oziroma junija letos,« so nam pojasnili pri direkciji.