»Inšpektor je prišel zaradi azbesta, pogledal pa je tudi vse drugo. Njegova ugotovitev je bila, da so azbestna vlakna v fasadi, v zunanjem ovoju kritine. S tem naj ne bi bilo nič narobe, ker gre za material, ki je marsikje v uporabi. Vendar so objekti dotrajani in pojavljajo se razpoke,« pojasnjuje vodja oddelka za invalidno mladino na Stari Gori Jurij Karapandža.

Trije montažni paviljoni so bili zgrajeni med letoma 1972 in 1974. Pred petnajstimi leti so poleg strešne kritine v okviru rednega vzdrževanja zamenjali tudi notranje tlake, zato Karapandža ocenjuje, da je vsaj notranjost paviljonov varna. Četrti paviljon je novogradnja.

Dotrajani goriški rehabilitacijski center s 55 posteljami je ves čas polno zaseden, od tega je problematičnih 45 postelj. Trije paviljoni so namenjeni otrokom, eden je za odrasle. Pacienti prihajajo iz vse države. Največ je otrok s cerebralno paralizo.

Ukvarjajo se z najtežjimi primeri

»Gre za zahtevne primere, ki potrebujejo stalno zdravniško oskrbo. Pred štiridesetimi leti so bili primeri cerebralne paralize precej lažji, ker ni bilo ambulantnih programov in inštitucij. Danes se veliko prizadetih otrok integrira v okolje, ostanejo pa najzahtevnejši primeri, ki zaradi težav z dihanjem in prizadetih vitalnih funkcij potrebujejo umeten dih ter stalno zdravniško oskrbo,« razlaga Karapandža. Na Stari Gori rehabilitirajo tudi odrasle s poškodbami glave po prometnih nesrečah, po možganskih kapeh, po politravmah.

Oddelek na Stari Gori sodi pod okrilje splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici, kjer se problematike dotrajanih stavb zavedajo. »Delno je bil problem rešen v sodelovanju med ministrstvom za zdravje in mestno občino Nova Gorica z izgradnjo nove stavbe četrtega paviljona. Trije paviljoni so povsem dotrajani in potrebni rušenja in jih osebno označujem kot navadne barake. Ni problem v pripravi načrtov za nadomestno gradnjo. Problem je, da pristojni ne prisluhnejo potrebi po nadomestni gradnji in zagotavljanju finančnih virov,« pravi Darko Žiberna, direktor šempetrske bolnišnice v odstopu.

Da so prostori rehabilitacijskega centra na Stari Gori neprimerni, se zavedajo tudi na ministrstvu za zdravje. Zato bodo preverili možnost financiranja iz evropskih sredstev v okviru nove finančne perspektive.

Na Stari Gori menijo, da v obdobju od pet do deset let stavbe ne bodo več uporabne, zato upajo, da ne bo prišlo prej do morebitnega zaprtja. Na vprašanje, ali obstaja nevarnost zaprtja oddelka na Stari Gori zaradi dotrajanosti prostorov, nam na ministrstvu za zdravje niso odgovorili.