Zato je inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji Tomaž Šutej odredil omejitev uporabe učilnice in knjižnice, redno zračenje in dodatne meritve. Te so potrdile, da koncentracija radona res daleč presega vse omejitve, kar pa ne velja zgolj za učilnico, temveč tudi za pisarno in knjižnico, kjer je koncentracija radona 1747 Bq/m3 oziroma 1406 Bq/m3.

»Pritlične učilnice v stavbi A ne uporabljamo že od februarja, saj imamo, odkar se je izselil vrtec, dovolj prostora. V odločbi inšpektorja je zapisano, da lahko knjižnico uporabljamo 1000 ur na leto, kar znaša od štiri do pet ur na dan. Zato se knjižničarka, ko se le da, umakne v druge prostore,« pojasnjuje ravnateljica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Andreja Modic in dodaja, da zaradi nedavnih ugotovitev ne bodo imeli težav z organizacijo pouka.

Bodo pa imeli več težav s sanacijo 107 let stare šole. Kot pojasnjuje Modičeva, je stavba podkletena le v sredinskem delu. To pomeni, da koncentracij radona, ki v pritlične prostore stavbe prihaja iz tal, ne bodo mogli rešiti na način, kot so jih lani spomladi v šoli v Kočevski Reki. »Mi smo, odkar so v špranjah pri oknih in vratih izmerili koncentracijo 8800 Bq/m3,  uvedli redno prezračevanje vseh prostorov, v kleti pa so okna vedno odprta. Na tak način radon, ki prehaja skozi zemeljsko skorjo v stavbo, spravimo skozi okna že v kleti, kar so potrdile tudi meritve Inštituta Jožefa Stefana,« pojasnjuje ravnateljica Osnovne šole Ob Rinži Darja Delač Felda.

Ker se radioaktivnega plina v ribniški šoli ne bodo mogli znebiti na tak način (pod učilnico in knjižnico namreč ni kleti), bodo morali stavbo sanirati. »Na Zavodu za gradbeništvo pripravljajo smernice, kako ukrepati, ki jih bomo upoštevali. Prizadevala si bom, da bomo stavbo čim prej sanirali, po določbi imamo sicer čas do konca avgusta 2015,« dodaja Modičeva.

»Pri dolgotrajnem vdihavanju radona z njegovimi radioaktivnimi potomci se poveča verjetnost za nastanek pljučnega raka. Verjetnost je sorazmerna njihovi vsebnosti v zraku, pretoku in času dihanja,« pojasnjuje inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji Tomaž Šutej. Glede količine koncentracij v ribniški šoli pa dodaja: »To tveganje lahko primerjamo s kajenjem. Dnevno vdihavanje 800 Bq/m3 radona je primerljivo z eno pokajeno cigareto na dan, 8000 Bq/m3 pa z desetimi.«