Posledično je dolg tako še vedno 250 milijonov (namesto bolj znosnih 130 milijonov), ob tem pa je treba poudariti, da večjih prodajnih poslov Laško ne bo več realiziralo. Večer je bil prodan za simbolično vrednost, prodajata se še Radenska in Delo, kar pa vseeno ne bo opazneje vplivalo na padec zadolženosti. V svoji strategiji je Laško napovedalo tudi združitev obeh pivovarskih stebrov do konca leta 2015, torej Pivovarne Laško in Pivovarne Union, kar zna biti spet zanimivo predvsem zaradi določitve menjalnega razmerja oziroma vrednotenja ene oziroma druge družbe. Kljub relativno slabim podatkom iz družbe pa je tečaj delnic vseeno podivjal – razlog je izključno napoved uprave Pivovarne Laško o načrtovani dokapitalizaciji strateškega investitorja, ki naj bi vložil sveža sredstva in prvenstveno znižal previsoko zadolženost. Ob prvi informaciji glede dokapitalizacije se je govorilo celo o tridesetih potencialnih kupcih – in sicer tako strateških kot tudi finančnih investitorjih. Sama dokapitalizacija naj bi bila končana do sredine leta 2015, cilj pa je zbrati 75 milijonov evrov. Zainteresirani ponudniki bodo v prihodnjih dneh prejeli informacijski memorandum, v katerem so povzete informacije o poslovanju Skupine Laško, in bodo na osnovi tega povabljeni k oddaji ponudbe za povečanje kapitala v znesku najmanj 75 milijonov evrov. Izbrana bo najboljša ponudba, pri čemer je osnovno merilo za izbiro najboljše ponudbe ponujena cena na delnico. Seveda tukaj nastopa konflikt interesov med upravo, ki želi čim prej 75 milijonov evrov na svojem računu (ne glede na ceno delnice), in pa trenutnimi delničarji, katerih cilj je čim višja cena delnice v dokapitalizaciji – ob višji ceni delnice bi namreč prejeli višjo kupnino za svoj delež, obenem pa njihov trenutni delež ne bi tako »razvodenel« kot v primeru nižje cene delnice. Če bodo cena in drugi pogoji ustrezni, bo družba predlagala delničarjem, da na skupščini potrdijo povečanje kapitala, pri čemer bo prednostna pravica delničarjev izključena. Posledično bo izbrani investitor po vstopu v kapital objavil ponudbo za odkup v skladu z zakonom o prevzemih in s tem tudi preostalim delničarjem omogočil izstop iz družbe pod enakimi pogoji.