Počasneje pa se to spoznanje širi pri velikih potrošnikih sanitarne vode. Razlogov za to je najbrž več. V večjih objektih so inštalirani veliki konvencionalni ogrevalni sistemi, pri katerih še vedno velja prepričanje, da vsaka sprememba ali prenova pomeni veliko investicijo in da se ta ne poplača dovolj hitro. Vendar pa dejstva iz prakse kažejo prav nasprotno, saj se lahko ta naložba pri večjih potrošnikih sanitarne vode povrne že v nekaj letih. Lahko tudi v dveh do treh ali pa še prej. Še posebno hitro se taka investicija povrne, če se tudi izven ogrevalne sezone sanitarna voda segreva z obstoječimi konvencionalnimi sistemi z močjo od nekaj 10 do nekaj 100 kW, ki so namenjeni za ogrevanje celega objekta. Popolnoma jasno je, da ti kotli v režimih, v katerih delajo s 5- ali 10-odstotno močjo, dosegajo zelo nizke izkoristke, velikokrat tudi daleč pod 50 odstotki.

Možnosti uporabe

Toplotno črpalko lahko uporabimo za segrevanje sanitarne vode:

– v poletnih počitniških apartmajih in drugih letnih turističnih objektih (kampi, hoteli, turistične kmetije itn.),

– v športnih objektih in večjih centrih dobrega počutja (wellnes),

– v domovih starejših občanov,

– v gostinskih lokalih, večjih kuhinjah,

za različne tehnološke procese,

– v osnovnih šolah in vrtcih,

– v trgovskih kompleksih (hipermarketi).

Pri Termo-tehniki imajo z dobavo sistemov za takšne objekte že veliko izkušenj, trend uporabe toplotnih črpal pa tudi tu le narašča.

Različne črpalke za različne namene

Poznamo več vrst toplotnih črpalk, s katerimi lahko učinkovito zadostimo potrebam po sanitarni vodi. Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode zato izberemo ob upoštevanju več dejavnikov – dnevne porabe sanitarne vode, konične porabe sanitarne vode (največja poraba sanitarne vode npr. v času ene ure) in tega, ali bo voda ogrevana preko vsega leta ali samo izven ogrevalne sezone. Na podlagi prvih dveh podatkov določimo potrebno moč toplotne črpalke in potreben minimalni volumen grelnika vode, na osnovi zadnjega podatka pa izberemo ustrezno izvedbo toplotne črpalke.

Toplotna črpalka je lahko v kompaktni ali deljeni obliki, stoji pa lahko znotraj ali izven objekta. Če je postavljena v objektu potem mora prostor, zagotavljati dovolj toplote, razen pri izvedbah z vodenim zrakom, ko lahko črpamo toploto zunanjega zraka. Pri tem imamo seveda v mislih toplotne črpalke zrak-voda, ki so seveda najbolj ustrezne, kadar gre zgolj za pripravo sanitarne vode. Pri večji dnevni porabi nekaj tisoč litrov vode pa lahko pridejo v poštev tudi ogrevalne toplotne črpalke zrak-voda, zemlja-voda in voda-voda, še posebno če se sanitarna voda ogreva tudi pozimi.

V kolikor ogrevamo sanitarno vodo samo v času, ko temperature v prostoru presegajo 7 stopinj Celzija, lahko izberemo sanitarno toplotno črpalko brez odtaljevanja. Te so seveda tudi cenejše od tistih ki lahko delujejo do temperature vhodnega zraka do –7 stopinj Celzija. (sč)