V Sloveniji je letno 16.000 osteoporoznih zlomov, od tega približno 3000 zlomov kolka. Ostali najpogostejši najpogostejši osteoporozni zlomi so zlomi vretenc, zapestnice in nadlahtnice. Zdravstveno blagajno oskrba takšnih bolnikov letno stane okoli 56 milijonov evrov, pravi Kocjan. Okoli 13 odstotkov tega denarja gre za zdravila, 23 odstotkov za oskrbo bolnika, kot je rehabilitacija in fizioterapija, ostalo pa neposredno oskrbo bolnikov po zlomu.

Osteoporoza nastane zaradi izgubljanja kostnine. "Vsak človek po 40. letu starosti prične izgubljati kostnino od pol do enega odstotka letno. Ženske v zgodnjem obdobju po menopavzi, torej v petih do sedmih letih po menopavzi, izgubljajo bistveno več kostnine, tudi med tri do pet odstotkov letno. Tako je jasno, da imajo ženske pogosteje osteoporozo in osteoporozne zlome. Delno je to posledica tudi dejstva, da ženske živijo dlje časa kot moški, in da si izgradijo nižjo minimalno kostno maso, torej imajo manjšo zalogo za poznejše življenjsko obdobje," pravi Kocjan.

Osnovna preventiva pred osteoporozo je ta, da si do 30. leta izgradimo čim boljšo kostnino s čim višjo kostno maso. "Kostna masa je kot bančni račun, iz katerega potem v poznejšem obdobju jemljemo. Čim več imamo na bančnem računu, dlje časa smo brez posledic. Če pa ga imamo malo, pa pride do zlomov in osteoporoze prej."

Dejavniki tveganja za razvoj osteoporoze so po Kocjanovih besedah ženski spol, genetika, namreč maksimalna kostna masa je v 60 do 80 odstotkih genetsko določena, preostalo pa je odvisno od življenjskega sloga. Pomembno je, da se zlasti v času izgradnje kostne gostote dovolj gibamo, uživamo zadostne količine kalcija, beljakovin, se dovolj izpostavljamo soncu zaradi vitamina D in se izogibamo kajenju in alkoholu.

Takšne nasvete pa je dobro upoštevati tudi po 30. letu, torej še po tem, ko dosežemo maksimalno kostno gostoto. Kot pravi Kocjan, lahko na ta način upočasnimo izgubo kostne mase. Čeprav je učinek teh dejavnikov manjši kot pred 30. letom, je koristno. Dodatno jemanje kalcija pa svetuje le tistim, ki ga s hrano ne morejo dovolj zaužiti.

Osteoporozo ima okoli 20 odstotkov moških, ki pa utrpijo približno tretjino vseh zlomov. Pri moških se praviloma osteoporozni zlomi končajo slabše kot pri ženskah. "Umrljivost moških pri zlomu kolka je večja kot pri ženskah, delno tudi zaradi tega, ker moški pogosto utrpijo zlome pri nekoliko višji starosti, pa tudi za moške je na žalost slabše poskrbljeno, ker osteoporoza v glavnem velja za žensko bolezen," pravi Kocjan.

Osteoporoza je bolezen, ki je nekoliko podcenjena, kar pomeni, da se je ne zdravi v tolikšni meri, kot bi bilo potrebno, pravi Kocjan. "Nezdravljenih žensk z osteoporozo, ki bi morale jemati zdravila, je v Sloveniji okoli 40 odstotkov, moških pa 60 odstotkov," je dodal. V Sloveniji imamo po njegovih besedah na voljo popolnoma primerljiv nabor zdravil za zdravljenje osteoporoze kot drugje po svetu.