Objavljeni ekonomski podatki iz ZDA so bili v tem obdobju relativno dobri. Ponovno se je povečalo število novoustvarjenih delovnih mest, pri tem pa se je stopnja brezposelnosti znižala na 5,9 odstotka.  Še najbolj je razočarala prodaja na drobno, ki se je septembra na mesečni ravni znižala za 0,3 odstotka. Kot glavni razlog za negativno razpoloženje vlagateljev so bili predvsem slabi ekonomski podatki iz Evrope, še posebno iz Nemčije. Strah pred ponovnim slabšanjem gospodarskega položaja Evrope je tako dodobra prestrašil vlagatelje. Ugibanje vlagateljev o datumu dviga temeljne obrestne mere s strani ameriške centralne banke prav tako ni pripomoglo k izboljšanju razmer na trgu, saj se vsi bojijo predčasnega dviga, to pa je še dodatno negativno vplivalo na trg.

Denar se je tako večinoma selil iz delniških naložb v ameriške državne obveznice ter v bolj defenzivne sektorje, kot sta sektor potrošnih dobrin ter sektor servisnih podjetij. Vsi preostali sektorji so bili pod močnimi prodajnimi pritiski, kjer je še posebno izstopal energetski sektor, ki je zaradi močnega padca cen nafte utrpel najvišje izgube.

V zadnjih dveh dneh smo sicer videli izboljšanje razmer na trgu. To je bila predvsem posledica izjav bankirjev centralnih bank, da bodo v primeru ohlajanja gospodarstva temu ponovno priskočili na pomoč. Ali so te izjave vlagatelje prepričale tudi dolgoročno, pa bomo kmalu videli.

Avtor članka ni imetnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.