Neutemeljene obljube o novih delovnih mestih

Poročilo nadzornega odbora o nadzoru investicije v tržnico so jeseniški občinski svetniki obravnavali na zadnji, slavnostni seji. Poročila ni bilo med gradivom, svetniki so ga skupaj z odzivom občine dobili na mizo. Tega poročila tudi ni mogoče dobiti na spletnih straneh občine med gradivi za seje občinskega sveta. Tam tudi ni zvočnega posnetka, češ da so bili v dvorani, kjer snemanje ni bilo omogočeno.

Kakor koli, v poročilu piše, da nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri sami investiciji, ampak je izrazil pomisleke glede »nerealiziranega kazalnika, ki je bil naveden v vlogi na javnem razpisu, in sicer da operacija zagotavlja ustvarjenih 30 bruto delovnih mest. V končnem poročilu, na dan 31. 12. 2012, je naveden podatek o 50-odstotni realizaciji, najverjetneje pa je trenutno število še manjše, glede na to, da občina nima sklenjene koncesijske pogodbe.« Nadzorni odbor glede na poročilo ni našel nobenih utemeljitev, na podlagi katerih je bilo ocenjeno, da bo projekt prinašal 30 novih delovnih mest. »Ob tem velja omeniti dejstvo, da neizpolnjevanje opisanega kriterija lahko privede do zahtevka za povrnitev prejetih sredstev evropske kohezijske politike, ukrepi za zagotavljanje delovnih mest pa niso predvideni,« je zelo ostro opozorilo občinskega nadzornega odbora. Vse to pomeni, da je občina pri pripravi razpisa za evropski denar pretiravala z ocenami o delovnih mestih, teh zdaj ni, obstaja pa huda bojazen, da bo zato treba čez dve leti vrniti 2,6 milijona evrov evropskih sredstev.

Naj ponovimo, da je občina Jesenice izjemno dolgo iskala koncesionarja, ki bi tržnico prevzel v upravljanje. Na koncu so podpisali pogodbo s podjetjem Knjigovodsko podjetje A-kont v lasti družine Ivanković za 28.000 evrov koncesnine. Obiska na tržnici ni bilo, koncesionar je lani jeseni odstopil od pogodbe. Od takrat tržnico upravlja občina, odprta pa je le ob sobotnih dopoldnevih. Večji del so vsi lokali, notranji in zunanji prostori zaprti. Deluje le plezalna stena. Čudno je, da občina nikakor ne najde novega koncesionarja, čeprav je pričakovano koncesnino zdaj znižala na sila skromnih pet tisoč evrov ali komaj dobrih 400 evrov na mesec.

Iskanje »manjkajočih« delovnih mest na trhlih temeljih

Direktor jeseniške občinske uprave Vitomir Pretnar je pojasnil, da imajo za ureditev razmer še kar nekaj časa, trdi pa tudi, da ni bojazni za izgubo evropskih milijonov. »V pogojih je zapisano, da moramo zagotavljati 30 delovnih mest, a nikjer ne piše, da zgolj v tržnici. Na območju obnovljene Stare Save deluje tudi Razvojni center Jesenice, ki zaposluje 47 ljudi, kar pomeni, da s tem zadostujemo pogojem. Odzivno poročilo pa bomo na ministrstvo za gospodarstvo morali poslati leta 2017, ko bodo tudi odločali, ali morda res ne izpolnjujemo vseh pogojev. Sicer pa sem prepričan, da bo tržnica do takrat oživela.«

Do tega je sila skeptičen občinski svetnik Peter Mirc. »Razvojni center Jesenice se je financiral iz povsem drugih virov, gre za drug projekt. Mislim, da si na občinski upravi le kupujejo čas.«

To je navsezadnje lahko razvidno tudi iz pojasnila občine, kaj so uredili v okviru projekta Celostna obnova urbanega središča Stare Save, za katerega so dobili evropski denar: tržnico, muzej na prostem, eno ulico, dva trga in most z dvigalom. Razvojni center domuje v stavbi nasproti tržnice, ki ni bila del obnove v okviru tega projekta. Res pa je, da je del tako imenovane Stare Save. Pretnar je pojasnil, da so v okviru projekta obnovili tudi stopnice in ulico, ob kateri je stavba, v kateri je Razvojni center, in so morali to stavbo nekoliko »prilagoditi«. Tako argumentira, da naj bi torej šel denar tudi za ta del. Argument je na trhlih temeljih, a ima občina vsaj še dovolj časa, da ga nekoliko »utrdi« in drugače najde »manjkajočih« 30 delovnih mest, ki jih je nespametno obljubljala ob prijavi na razpis leta 2009.