Zaradi objektivne informiranosti javnost obveščamo, da Ministrstvo za kulturo RS zavrača neresnice in nekulturen način komuniciranja Janeza Pipana v Dnevniku z dne 4.10.2014 in Vlada Žabota v Delu 11.10.2013. Gre za primera nedostojne in neargumentirane prakse zgolj blatenja.

Oseba, ki obtožuje, mora podati dokaze ali vsaj utemeljene indice za svoje trditve, sicer se vzpostavlja vzorec komuniciranja, ki je poguben za družbo, saj se tako sistematično zamegljuje, kaj je resnica in prevladuje kakofonija medsebojnih obtožb in blatenj. Družba mora na vseh ravneh pokazati ničelno toleranco do namernega ali nenamernega širjenja klevet in neresnic.

Nenamerno širjenje neresnic mora voditi k javnemu opravičilu, namerno pa na sodišče. Namen tovrstne strupene rumene komunikacijske megle je namreč vedno isti: prikrivati lastne nečednosti in konflikte interesov.

Ministrstvo si bo še naprej prizadevalo ščititi resnico in dejstva ter se trudilo, da bo na svojem področju vzpostavilo vzorec omike.

Žal mora Ministrstvo za kulturo RS začeti pri vzpostavljanju osnovnega bontona, ki pospešeno izginja iz naše države.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI MINISTRSTVO ZA KULTURO RS ODNOSI Z JAVNOSTMI Opomba uredništva: pričujoče besedilo smo dan po objavi na spletni strani ministrstva za kulturo od ministrstva prejeli kot zahtevo za objavo popravka. Objavo popravka smo zavrnili, saj smo ocenili, da ministrstvo ni napisalo popravka, ampak gloso o samem sebi.