Niz padanja delniških tečajev se je začel z revizijo rasti svetovnega bruto družbenega proizvoda s strani Mednarodnega denarnega sklada ter slabšimi podatki nemške industrijske proizvodnje in ameriške prodaje na drobno. Najbolj so na udaru ciklični sektorji – informacijska tehnologija, finance, energija, materiali in industrija.

Redna mesečna anketa, ki jo izvaja investicijska banka Bank of America Merrill Lynch, kaže, da je pesimizem med svetovnimi upravljalci investicijskih skladov v tem mesecu dosegel najvišjo vrednost v zadnjih dveh letih, delež denarnih naložb se je tako povečal na skoraj 5 odstotkov celotnih sredstev v upravljanju. Pozitivno alokacijo sredstev dosegajo še finančni in zavarovalniški sektor, dolžniški vrednostni papirji, med geografskimi regijami pa ZDA, Japonska in Velika Britanija. Največji umik sredstev so doživeli sektorji materialov, energije, industrije in tehnologije, med regijami pa evroobmočje ter hitro rastoči trgi. Najbolj nadutežen sektor ostaja tehnologija, sledijo ji sektorji financ, farmacije in industrije, medtem ko najbolj poduteženi sektorji ostajajo sektorji javne oskrbe, osnovnih potrošnih dobrin, materialov in telekomunikacij. Glede na (ne)donosnost drugih naložbenih razredov, pri čemer imamo najprej v mislih obveznice in gotovino, in še vedno dovolj dobro podjetniško sliko lahko zadnje padce še vedno zapišemo v kategorijo negativne korekcije oziroma unovčevanja dobičkov, vsekakor pa nadaljevanje takšnih borznih gibanj zmanjšuje krhko zaupanje vlagateljev.