Podjetnik živi pri predsedniku krajevne skupnosti

Od leta 2012 naprej pa se tovrstnih del ni več dalo opravljati prek študentskih napotnic. Naključno ali ne, ravno takrat je bilo ustanovljeno podjetje Akvarel, ki je takoj postalo pomemben poslovni partner KS Trstenik. Po podatkih Ajpesa je lastnik Akvarela Matevž Žibert, v Trsteniku pa so nam povedali, da gre za Lombarjevega sorodnika, ki živi na istem naslovu kot družina Lombar (Babni vrt 4a). Akvarel zdaj posipa in pluži ceste, nasipa brežine in izstavlja račune KS Trstenik. Do zdaj za 40.000 evrov.

Tudi Mestna občina Kranj je začela v podobnem času intenzivno poslovati z Akvarelom. Podjetje je od občine od konca leta 2011 do danes prejelo 75.000 evrov, računi pa se večinoma nanašajo na nabavo stebričkov in drugega materiala za parkirišča, ki jih je do jeseni 2012 za občino upravljalo Lombarjevo podjetje LF3M. A je moral potem Lombar zaradi konflikta interesov med njegovo svetniško funkcijo in poslovanjem z občino sodelovanje prekiniti. Seveda so takrat na občini našli rešitev za nastalo zagato: upravljanje parkirišč je prevzelo javno podjetje Komunala Kranj, Lombar pa je začel poslovno sodelovati z njimi.

Očitno pa zadržkov pri poslovanju med občino in Akvarelom ni bilo, čeprav poleg domnevnih sorodstvenih vezi še več dejstev nakazuje, da gre za podjetje v tesni zvezi z Lombarjem. V prvi vrsti že podatek, da je Akvarel registriran na istem naslovu kot LF3M – na Ljubljanski 24 v Kranju (prostori nekdanje Iskre Terminali, kjer je bil Lombar nekoč zaposlen).

Nepravilnosti na volitvah?

Kot je znano, je Lombar s svojo stranko na teh in prejšnjih lokalnih volitvah za župana kandidiral Mohorja Bogataja. KS Trstenik je med njegovim županovanjem od občine prejela okoli 800.000 evrov. Precejšnja vsota, ki pa seveda pomeni, da na Trsteniku in v okolici pogosto brnijo gradbeni stroji. Ampak večinoma enih in istih podjetij. Tako rekoč dvorni gradbinec v krajevni skupnosti je Gradbeništvo Prestor. Skupno je v desetih letih, kar Lombar vodi krajevno skupnost, podjetnik Srečo Prestor z njo ustvaril za 1,4 milijona evrov poslov.

Letos se je na lokalnih volitvah za člane sveta KS Trstenik pojavila Lombarjevi Stranki za napredek krajevnih skupnosti konkurenčna lista, ki jo vodi poveljnik vaških gasilcev Boštjan Perčič. Na volitvah je osvojila tri mesta v sedemčlanskem svetu KS. Kot smo neuradno izvedeli, so se krajani odločili za tako akcijo predvsem zato, da končno sploh ugotovijo, kam in za kaj gre javni denar v njihovi krajevni skupnosti.

A po nedavnih volitvah se je volilni odbor zaradi domnevnih nepravilnosti volilne komisije v krajevni skupnosti pritožil občinski volilni komisiji. Kot smo izvedeli, se zapisnik volilnega odbora in stanje objavljenih izidov na spletni strani kranjske mestne občine razlikujeta. Občinska komisija sicer ni potrdila navedb odbora, a je pritožbo posredovala mestnemu svetu, ki bo dokončno odločil.