Vlasta Delimar se je začela ukvarjati z umetnostjo konec sedemdesetih let, ko je bila postkonceptualistična scena na Hrvaškem in v nekdanji Jugoslaviji v polnem razcvetu. Od vsega začetka je gradila umetniški opus na zelo samosvoj, neposreden način. Odklanjala je formalno izobrazbo kot nezadostno, konservativno in zastarelo ter prekinila s tradicionalnimi principi konstruiranja umetniškega dela. Namesto tega se je osredotočila na akcije, happeninge in performanse. Z izbiro telesa kot primarnega sredstva delovanja je utrdila svoj položaj samosvoje in izstopajoče umetnice. Likovna kritika je poskušala njeno delo v devetdesetih letih opredeliti kot opus, ki pripada feminističnemu tipu umetnosti, vendar sama zavrača interpretacije, ki njeno delo označujejo kot »žensko« ali »feministično«. Ohranja prostor, ki je osvobojen vseh norm. nr