»Final je opravil tretjino vseh dogovorjenih del. Z deli je zamujal dva meseca, na gradbišču je bilo malo delavcev, ni bilo podizvajalcev. Ko je občina videla, da vrtec ne bo končan pravočasno, je odstopila od pogodbe in unovčila bančno garancijo zaradi zamujanja pri izvajanju del,« pojasnjuje odvetnica Kati Mininčič, pooblaščenka Mestne občine Nova Gorica.

Final prijavil občino inšpekciji

Final je po odpovedi del junija 2012 zahteval, da opravljena dela na gradbišču pregleda sodni izvedenec, ki ga je sodišče na predlog strank tudi imenovalo. »Izvedenec je naredil obračun in njegova ocena je v prid občini. Finalu je priznal minimalno razliko, za 5000 evrov več opravljenih del, kot mu jih je občina dejansko plačala,« razlaga Mininčičeva. Final je nato vložil zoper občino tožbo v znesku 471.000 evrov.

Spor med občino in gradbincem, ki naj bi se vnel med obračunavanjem opravljenih del, se je nato še zaostroval. Final je občino prijavil gradbeni inšpekciji. Na občini pa zatrjujejo, da so zaradi njihovega nestrokovnega strojnega rušenja poškodovali in porušili dele objekta, ki bi morali po načrtih ostati, saj je šlo zgolj za rekonstrukcijo in dozidavo objekta. »Final bi moral pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja, pa je ni, ampak je zidal naprej. Občina je morala plačati kazen v višini 4000 evrov,« pravi Mininčičeva.

Na občini zatrjujejo, da so za vsa dela, ki jih je opravil Final do prekinitve pogodbe, plačali nekaj več kot 300.000 evrov. Naložba je bila ocenjena na milijon evrov. Gradbena dela na vrtcu Ciciban je po odhodu Finala prevzelo podjetje Euroinvest. Odpoved pogodbe Finalu, objava novega razpisa in iskanje novega izvajalca je podražilo dozidavo vrtca, zato je občina zoper Final vložila odškodninsko tožbo v višini 578.000 evrov. Sodišče je oba tožbena zahtevka združilo v en postopek, ki se bo nadaljeval v začetku novembra.

Stavbna pravica v stečajni masi

Medtem v Sežani, kjer se prav tako spopadajo s propadom gradbinca, iščejo rešitev za vrtec, ki ga je gradil Kraški zidar, financirala pa Abanka Vipa. Ker leta 2011 občina Sežana ni imela denarja za gradnjo novega vrtca, je stavbno pravico na zemljišču podelila Kraškemu zidarju. Ta je pri Abanki Vipa najel kredit in zgradil vrtec, z občino pa sklenil najemno pogodbo. Po 15 letih naj bi občina postala lastnica 7,4 milijona evrov vrednega vrtca. A se je po propadu gradbinca stavbna pravica znašla v stečajni masi.

Občina za vrtec plačuje 34.600 evrov mesečne najemnine Kraškemu zidarju. Če bi Abanka Vipa postala lastnica stavbne pravice, bi občina najemnino plačevala njim. Na osnovi sklenjene predpogodbe naj bi bila najemnina v tem primeru 20 odstotkov nižja.

Stečajna upraviteljica Simona Goriup računa, da se bo postopek rešil v dobro vseh vpletenih, predvsem z dogovorom med Abanko in občino, ki bo morala vrtec odplačevati. Del sredstev iz tega naslova bo dobil tudi Kraški zidar, in sicer razliko med kreditom in delom, ga je vložil.