V sklopu izbora Gazela vsako leto oblikujejo tudi lestvico 500 najhitreje rastočih podjetij. Nanjo se podjetja ne morejo prijaviti (pa tudi odjaviti se ne morejo), saj se na lestvico uvrstijo zato, ker imajo po javno dostopnih podatkih najvišje rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju. Poleg visokih indeksov rasti so pogoji za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu, vsaj 220.500 evrov prihodkov v izhodiščnem letu, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh 12 mesecev, od lani pa je vstopni pogoj za lestvico tudi najmanj pet zaposlenih.

Največ podjetij je iz osrednje Slovenije

Za izbor regijskih in slovenskih gazel uporabimo lestvico 100 podjetij iz vsake regije, torej skupno 600, na lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij pa so posamezne regije različno zastopane. Tako je na letošnji lestvici 190 podjetij iz osrednjeslovenske regije, sledi dravsko-pomurska, iz katere je 97 podjetij, iz savinjsko-zasavske je 69 podjetij, 50 z Gorenjskega, 48 iz primorsko-notranjske regije in 46 iz dolenjsko-posavske regije.

Na lestvici je kar 223 podjetij, ki so se med 500 najhitreje rastočih uvrstila že lani in ohranjajo visoko rast. 500 najhitreje rastočih podjetij je v letu 2013 doseglo skupno prodajo v vrednosti 4.822,228.883 evrov. V letu 2008 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 1.498,620.378 evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 222 odstotkov (indeks rasti 322). Tudi podjetja na repu lestvice dosegajo visoko rast prodaje – najnižji indeks rasti v zadnjih petih letih znaša 207, najvišji pa 8204. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, ki je višja od 275 odstotkov (mediana je pri vrednosti indeksa 375,8).

Skupno so ta podjetja v letu 2013 ustvarila 155,217.648 evrov dobička, v povprečju torej 310.435 evrov. Ampak tu povprečja ne povedo veliko, saj gre za različno velika podjetja. Če pa za orientacijo vzamemo mediano, ugotovimo, da je imela polovica podjetij dobiček višji od 71.332 evrov. Indeks rasti 317 kaže, da je tudi skupni dobiček teh podjetij v obdobju 2008–2013 skokovito zrasel.

Občutni skok dodane vrednosti

Podjetja so v letu 2013 skupno dosegla dodano vrednost 769,539.827 evrov, kar pomeni, da je ta v petletnem obdobju zrasla za 163 odstotkov. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega znaša v povprečju 46.517 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem za gospodarske družbe, ki znaša 39,049 evrov na zaposlenega, res pa je, da to vrednost presega manj kot polovica (41 odstotkov) podjetij na lestvici.

V lanskem letu so ta podjetja zaposlovala 20.421 ljudi, v petih letih so število delovnih mest povečala za 11.226. V povprečju so torej hitro rastoča podjetja v petletnem obdobju povečala število delovnih mest za 122 odstotkov, medtem ko so gospodarske družbe v Sloveniji kot celoti v istem obdobju dosegle 14-odstotni padec števila delovnih mest.

Dodati je treba, da zaželeni indeks rasti DaBeg, ki je eden od kriterijev, da hitro rastoče podjetje uvrstimo med kandidate za gazele, in naj bi znašal vsaj 20, dosega manj kot polovica podjetij na lestvici, le 45 odstotkov.