A-vrednost

A-vrednost uporabljamo za opisovanje tesnosti okenskih fug. Faktor A pove, koliko kubičnih metrov zraka se v uri pretoči skozi okno na površini enega metra fuge pri 1 Pascalu razlike v tlaku ob 0 stopinjah Celzija in tlaku 1013 milibarov. Čim nižja je vrednost A, tem manj zraka se pretoči preko fug.

Alarmno kaljeno steklo

Kaljeno steklo z vžgano elektroprevodno zanko. Če pride do loma stekla, se prekine električni tok in se sproži alarm.

Demontaža

Demontaža pomeni zamenjavo starih oken z novimi. Gre za postopek, pri katerem se odstrani krilo s tečajev, na več mestih pa se zareže v okvir. Ob kakovostni demontaži ni poškodb notranjega in zunanjega dela zidu.

Distančnik

Distančnik je steklo deljiv profil, polnjen s sušilnim sredstvom, ki se uporablja v v izolacijskem steklu. V uporabi so aluminijasti ali plastični distančniki različnih dimenzij.

Izolacijsko steklo

To je steklo z dvema steklenima ploščama, ki sta ločeni z distančnikom in polnjeni s plinom in emisijskim premazom na steklu.

Mera kWh/m۶

Gre za letno potrebo energije oziroma potrebno letno toploto za stanovanjske stavbe – upošteva se primarne energije: ogrevanje, topla voda, električna energija. Faktor je odvisen od zunanje površine hiše izražene v kvadratnih metrih.

Kaljeno steklo

Steklo, ki ima povečano trdnost in odpornost proti temperaturnim spremembam. Prednost kaljenega stekla je, da se ob razbitju razleti v drobna zrna, s čimer se možnost poškodb zmanjša na minimum.

Protivlomno steklo

Gre za dve ali več stekel, ki so spojena s posebno folijo. Je dobra varnostna rešitev, saj vmesna folija otežuje vlom in razbitje celotnega izolacijskega stekla v oknu.

Paralelno odmično okovje

Okovje, ki omogoča, da se krilo vzporedno odmakne od podboja za 6 milimetrov, s čimer je dosežen pretok zraka. Posebnost tega okovja je, da omogoča enakomeren pretok zraka z vseh štirih strani krila. Kljub prezračevanju okovje ohranja stopnjo varnosti. Zaradi majhne reže pri odprtem oknu ni strahu za morebiten vdor vode ob padavinah.

Rw

Rw je mednarodna oznaka za zvočno izolativnost, ki se meri v decibelih. Višja kot je vrednost, boljša je zvočna izolacija. Standardna izolacija dvoslojnega izolacijskega stekla je 32 dB. Z različno debelino stekel in posebnimi plini v medstekelnem prostoru lahko v okna vgradimo stekla z do 46 dB zvočne izolativnosti.

U-faktor

Toplotno prehodnost stavbnega pohištva označujemo z velikim U in izražamo v enotah W/m۶. Pove nam koliko toplotne energije (izraženo v vatih) lahko steče skozi gradbeni element s površino kvadratnega metra ob pogoju, da je temperaturna razlika znaša 1 °K (Kelvin). Velja, da čim nižji je faktor U, tem boljša je toplotna izolacija in s tem večji prihranek energije.

Ug

Ug je oznaka za toplotno prehodnost (sevalne energije) stekla. Večja kot je ta vrednost, več energije bo skozi okno prešlo v notranjost in prostor ogrelo.

Uw

Uw je oznaka za toplotno prehodnost celotnega okna.

Varnostno okovje

Izboljšano okovje z dodanimi varnostmi zapirali, izdelanimi iz kaljenega jekla.

Zaključna letev

PVC-letvica različnih širin. Njena funkcija je predvsem estetska.

Vir: www.ajm.si