Po uspešno izvedenem urbanistično-arhitekturnem natečaju ter več dodatnih študijah in raziskavah v Vodicah nadaljujejo projekt urejanja središča kraja z iskanjem zainteresiranih zasebnih partnerjev. Ti lahko svoje vloge za sodelovanje v dobrih 12 milijonov evrov vrednem projektu Občinsko središče v Vodicah, ki zajema več kot 66.000 kvadratnih metrov veliko območje, oddajo do 15. decembra letos.

»Gre za projekt, ki celovito ureja občinsko središče, v sklopu katerega bo zgrajen Kopitarjev center kot upravno, kulturno in storitveno središče,« razloži vodiški župan Aco Franc Šuštar, ki na pragu novega mandata optimistično načrtuje, da bi lahko zahteven projekt v tem mandatu tudi zaključili.

Gradili bodo v vsakem primeru

»Projekt ureditve Središča Vodic je že evidentiran v strateške razvojne dokumente tako na državnem kot regijskem področju,« pojasnjuje župan, ki meni, da je za razvoj in ureditev središča občine na voljo dovolj zasebnega in evropskega denarja. Kot pravi, računajo na finančne investitorje in poslovno zainteresirano javnost. »Če ne bomo dobili zgolj enega večjega investitorja, bomo iskali rešitve v smeri skupine investitorjev. V primeru, da v naslednjem letu ne bo dovolj interesa, bo občina skupaj z bankami in evropskimi sredstvi začela gradnjo sama in objekte kasneje odprodala na osnovi etažne lastnine,« je še povedal župan. V informativnih pogovorih pa so svoj interes že izrazili Pošta Slovenije, dva vodilna slovenska trgovca, zdravniki in zobozdravniki, Lekarna Ljubljana in razni drugi podjetniki, še pojasnjujejo na občini.

V novem Kopitarjevem centru naj bi na 7313 kvadratnih metrih novozgrajenih površin poleg upravnih, kulturnih in društvenih prostorov uredili tudi zdravstveni dom, lekarno, supermarket, knjižnico, muzej, različne lokale, pošto in garažno klet. Ocenjena vrednost naložbe z DDV presega 12 milijonov evrov. Občina naj bi zagotovila 20-odstotni delež, enako zasebni partner. 55 odstotkov naj bi pridobili iz evropskih skladov, država pa naj bi primaknila pet odstotkov vrednosti naložbe. Občina naj bi svoj delež zagotovila v proračunih od 2013 do 2018, vsi drugi financerji pa naj bi se v naložbo vključili v letu 2016.

Zaostalost kot prednost

Ob načrtovanju novega občinskega središča se je njegova precejšnja dosedanja zaostalost izkazala za svojevrstno prednost, ugotavljajo na občini, kjer so se lahko prav zaradi praznega prostora lotili urejanja središča zares premišljeno in celovito. Čisto brez rušitev in nadomestnih gradenj sicer ne bo šlo, večina zemljišč pa je vendarle še nepozidanih. Osrednji urbano zasnovani Kopitarjev trg bo odprt večnamenski tlakovani prostor, ki se bo prek večnamenskega stopnišča povezal z dvignjenim trgom oziroma streho Kopitarjevega centra, ki je hkrati predprostor knjižnice, občine, zdravstvenega doma in društev. Stopnišče, ki je del Kopitarjevega centra, pa bo lahko občasno prevzelo tudi vlogo odra. Manjši prireditveni oder bodo postavili tudi na Trg pod lipami, ki pa bo imel z dodatno zasaditvijo precej bolj zelen oziroma naraven značaj. Več informacij lahko zainteresirani partnerji najdejo na občinski spletni strani http://www.vodice.si/ in na občini Vodice.