Zakonodaja nikjer izrecno ne prepoveduje pritrditve registrskih tablic z vijaki. Načeloma je torej to dovoljeno, vendar morajo biti upoštevana nekatera določila. Registrske tablice morajo biti pritrjene na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, da niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite. Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu ob tem ni dovoljeno spreminjati. Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tablice od predpisanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami.

V prid privijačenju tablic gotovo govori tudi dejstvo, da se je v zadnjih letih močno povečalo število ukradenih registrskih tablic, kot je bilo tudi v vašem primeru. Druga možnost je, da tablice zalepite – oboje bo verjetno odvrnilo nepridiprave, da bi se lotili ravno vaše tablice, saj jih je precej lažje zgolj sneti iz okvirjev.

V svetu vozil uvajamo novo rubriko nasvetov, v kateri bomo skušali na kratko odgovarjati na vaša vprašanja iz sveta avtomobilizma. Vprašanja lahko pošljete na naslov svet.vozil@dnevnik.si.