»S prijavo želimo dati priznanje izboru, ki v Sloveniji nima primerjave. Motivacija za prijavo izhaja predvsem iz dveh razlogov. Podatki, ki jih dobimo ob analizi vprašalnika in jih lahko vsako leto primerjamo med seboj, so zelo pomembni za naše podjetje. Drugi razlog pa je v podpori projektu, ki se analitično in sistematično ukvarja z zadovoljstvom zaposlenih,« med drugim poudarja Luka Novak, direktor poslovanja v ljubljanski gazeli Blažič, robni trakovi, ki redno preverja kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo v okviru Zlate niti. In tudi letos so se odločili sodelovati v njej.

»Izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit je vedno bolj poznan in pridobiva na veljavi, nam kot zaposlovalcu pa pomaga pri lažjem pridobivanju novih sodelavcev. Zaposlitev pri nas namreč marsikateremu pomeni večjo dodano vrednost. Z uvrstitvijo podjetja med najboljše zaposlovalce pa se krepi tudi ugled podjetja tako pri obstoječih kot tudi pri potencialnih partnerjih,« poudarja Novak.

Pretekla leta so tako v izbor Zlata nit pristopile gazele Adria Mobil, Atech, Avtenta, Četrta pot, Elektronček, KLS Ljubno, Krka, Lotrič Meroslovje, Mikrografija, mimovrste in druge.

Med gazelami v Zlati niti je tudi L-tek Elektronika, šentjernejska gazela, ki je bila lani pod vodstvom Radka Luzarja prepoznana za srebrno gazelo, v izboru Zlata nit pa se je uvrstila med finaliste v kategoriji srednje velika podjetja, tako kot gazeli Mikrografija in RCM, ki je bil prepoznan za najboljšega zaposlovalca.

»Sodelovanje v Zlati niti nam je pomembno, saj se ocenjujejo vrednote, ki jih cenimo in so nam pomembne. Zavedamo se, da bomo ob upoštevanju teh vrednot med seboj lahko še bolje sodelovali. Zdravi odnosi so v podjetju namreč osnova za uspeh. Podatke bomo s pridom primerjali s preteklim letom in še hitreje odpravljali morebitne pomanjkljivosti. Prepričani smo namreč, da smo lahko še boljši,« poudarja Luzar. »Svojim sodelavcem vedno znova govorim, da je najpomembnejša ekipa in da s povprečno ekipo ne moremo zmagati na globalnem trgu. Ekipa mora biti vrhunska, ker je svetovna konkurenca vse hujša. Če pa nisi v vrhu, ne dobiš pravega posla,« je prepričan Luzar.

Podjetja se lahko v Dnevnikov izbor Zlata nit, katerega osnovna naloga je prepoznavanje in promocija podjetij, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije lahko za zgled in navdih gospodarstva, prijavijo elektronsko na naslovu: http://gazela.dnevnik.si/sl/Zlata+nit.

V Zlati niti 2013 so prevladovala mala podjetja (do 50 zaposlenih), tretjina je bila srednje velikih podjetij (do 250 zaposlenih), medtem ko se je za sodelovanje odločilo 14 velikih podjetij. Po dosedanjih prijavah sodeč bo tudi v Zlati niti 2014 konkurenca med srednje velikimi podjetji zelo velika.