Dr. Marko Natlačen zavratno ubit od komunistov

Ljubljana, dne 13. oktobra. Danes zjutraj ob devetih se je ko blisk naglo razširila po Ljubljani vest, da je padel od morilske krogle zadet bivši ban dr. Marko Natlačen. Javnost je že prej dobro vedela, da je dobival pokojnik grozilna pisma od komunističnih morilcev, toda vendar smo živeli pod vtisom, da si komunisti tega koraka ne bodo upali tvegati, ker bi preveč občutno zadeli v javno mnenje. Toda očividno je pritirala stiska komunistično stranko že tako daleč, da sega po skrajno obupnih sredstvih, da ohrani pri življenju svoje hudodelsko udejstvovanje.(…)

Podrobnosti zločina so dokaj nenavadne in prikazujejo naravnost v strašni luči vso podlost in pokvarjenost ljubljanske komunistične gospode. Zločin je namreč izvršil v duhovnika preoblečen morilec. Prišel je na stanovanje bivšega bana Dravske banovine dr. Marka Natlačena pod pretvezo, da mu prinaša nujno pismo. Medtem, ko je bivši ban odpiral pismo, je komunistični bandit potegnil revolver ter dvakrat sprožil dr. Natlačenu v glavo ter ga takoj ubil. Potem, ko je zločinec na tako podel način izvršil hudodelstvo, jo hotel zbežali skozi kuhinjo, toda tukaj ga je presenetil Marko, sin dr. Natlačena, ter ga skušal ustaviti. Med borbo je zločinec udaril sina bivšega bana v glavo s kopitom revolverja ter se mu izvil. Nato je skočil skozi okno, preskočil vrtni zid ter prišel na cesto, kjer ga je že čakal drugi bandit s tricikljem.(...)

Saj so morali vedeti, da je pokojni dr. Natlačen v zadnjem času stopil popolnoma v ozadje ter se nikakor ni več politično udejstvoval.(…)

Slovenec, 14. oktobra 1942

Dr. Marko Natlačen

Ljubljana, 14. oktobra. Včeraj ob 9. se je nekemu komunističnemu zločincu, preoblečenemu v duhovnika, posrečilo priti v stanovanje bivšega bana dr. Marka Natlačena. Zločinec se je pri vstopu poslužil kot pretveze nekega priporočilnega pisma. Medtem ko je dr. Natlačen odpiral pismo, je komunistični razbojnik potegnil samokres, oddal dva strela bivšemu banu v glavo ter ga na mestu usmrtil.(…)

S tem umorom, ki mora odpreti oči vsem zaslepljencem, je komunistični terorizem dosegel svoj višek, ko je dokončno vzdramil vse javno mnenje. Fronta odpora proti njemu se bo sedaj še bolj zgostila in okrepila. Združili se bodo vsi, ki so proti komunističnemu socialnemu »raju«, posebno pa še proti njihovim metodam političnega boja. Danes ne more biti nikomur več dovoljeno slepomišenje. Grozna dejanja, pod katerimi padajo naši najvidnejši možje, zahtevajo, da se fronte razčistijo in da se prav vsak izkaže z legitimacijo svojega poštenja ali nepoštenja z jasno izjavo, ali je za mirno, obzirno in socialno sožitje, ali za zločinsko komunistično prevratništvo, za umore, za brezdomstvo in za nemoralo.(…)

Slovenski narod, 14. oktobra 1942

Dr. Marko Natlačen od komunistov umorjen

Bivši slovenski ban dr. Marko Natlačen je mrtev! Morilčeva roka, od komunistov za to podlo dejanje najeta, ga je v torek 13. t. m. ob devetih dopoldne iztrgala njegovi družini ter njegovemu ljudstvu, za katero je dr. Marko Natlačen živel in deloval ves čas svojega življenja.

Komunistični morilci in ubijalci, ki so nad slovensko zemljo nagromadili tolikanj strahotnih zločinov ter nakopičili toliko gorja – ti komunistični hudodelci so zdaj začeli segati tudi po naših vodilnih možeh. (...)

Komunistom ni bilo mar, da se je dr. Natlačen zadnje čase umaknil iz javnega življenja, ni jih brigalo, da je prav dr. Natlačen že v bivši Jugoslaviji marsikoga izmed njih rešil iz zapora in ječe, da je skupaj z rajnim dr. Ehrlichom celo samega voditelja te morilske tolpe Kidriča rešil smrti.(…)

Koliko se je brigal za socialno stanje slovenskega delavca! Ni ga bilo vprašanja, katero je zanimalo delavca, da bi ga on ne bil vzel v pretres in ga v svojem območju skušal rešiti.(…)

On je bil, ki je kot predsednik oblastne skupščine deloval za ustanovitev slovenske Narodne galerije, podpiral Moderno galerijo, podpiral slovenske umetnike v taki meri, kakor doslej še noben slovenski oblastnik ni tega storil. Vse iz ljubezni do svojega naroda, da bi ta mali narod tudi v umetnosti postal veliki.(…)

Veličasten pogreb

Truplo zadnjega slovenskega bana dr. Marka Natlačena je od torka do petka popoldne ležalo na odru v kapeli sv. Nikolaja na Žalah, kamor so ga hitele kropit velikanske množice ljudstva.(…)

Popoldne ob 4 pa je bil pogreb z Žal. Ljubljana je videla že mnogo veličastnih pogrebov, toda navadno so množice privrele z dežele. Zdaj pa je Ljubljana sama poslala na pogreb na deset tisoče moških in tisoče žensk.(…)

Domoljub, 21. oktobra 1942