Prezrli mnenji komisij obeh ministrstev

Tožilstvo je Drčo in nekdanjega braslovškega župana Marka Balanta obtožilo kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Ves čas postopka je zatrjevalo, da sta obdolžena prekršila zakon zato, da bi si lahko Drča pridobil veliko premoženjsko korist. Poleti 2007 je občinski svet v Braslovčah sprejel odlok o strategiji razvoja in odlok o prostorskem redu ter ju poslal v potrditev na okoljsko ministrstvo. Tožilstvo je bilo prepričano, da sta oba obdolžena dobro vedela, da predlog prostorskega reda ni usklajen z mnenji ministrstev in da lahko občina pričakuje zavrnilni sklep, saj so med drugimi na silo vključili tudi Drčevo zemljišče. Problem je bil namreč v tem, da komisiji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo ter prehrano in ministrstva za okolje in prostor nista dali soglasja, da se lahko Drčevo prvovrstno kmetijsko zemljišče spremeni v zazidljivo.

Okoljsko ministrstvo je odlok o prostorskem redu res zavrnilo. Občina bi takrat morala neusklajene pobude izvzeti in popravljen odlok znova poslati v potrditev, vendar sta obdolžena iskala druge poti. Oktobra 2007 je Drča v imenu občine po faksu zaprosil ministrstvo, naj še enkrat preuči sporne pobude in jim prižge zeleno luč za spremembo namembnosti. Ker ni ničesar dosegel, je Balant mesec dni kasneje na ministrstvo poslal dopis, da občina ponovno vlaga vlogo za potrditev prostorske strategije in prostorskega reda.

Uradnik brez pristojnosti napisal sklep

Ministrstvo je takrat občini odgovorilo, da je lahko prostorski red potrjen in objavljen v Uradnem listu samo pod pogojem, da bo usklajen z mnenjem obeh ministrstev, kar pa seveda ni bil. Čeprav je sklep podpisal generalni sekretar, njegova vsebina pa je bila povsem jasna, je Drča po mnenju tožilstva prosil zdaj že pokojnega Dušana Janeza Gačnika, naj jim napiše sklep, v katerem bo pisalo, da se prostorski red občine Braslovče potrdi. Gačnik je to res storil, čeprav je bil kot višji svetovalec na ministrstvu zadolžen za druge naloge in ni imel nobene pristojnosti za izdajo sklepa. S tem je bistveno pripomogel k temu, da je občina lahko oba akta objavila v Uradnem listu in da so lahko začeli občani na upravni enoti pridobivati gradbena dovoljena.

Po mnenju celjske okrožne sodnice Romane Gradič pa Drči in Balantu ni mogoče očitati, da sta storila kaznivo dejanje in da nista vedela, da je ministrstvo občini glede prostorskega akta poslalo zavrnitveni sklep. Dejala je, da nista pravnika, da imata končano samo srednjo šolo in da bi morali ukrepati odgovorni na ministrstvu, ki naj bi dobro vedeli, kakšen sklep je Gačnik poslal na občino. Opozorila je tudi, da je sporni akt sprejel občinski svet, ne pa Drča in Balant. Tožilstvo, ki je za oba predlagalo pogojno zaporno kazen, se bo na sodbo najbrž pritožilo.