Semiško podjetje Cablex Plastik je bilo kot del skupine Cablex ustanovljeno leta 2006 in je specializirano za izdelavo plastičnih komponent in mehanskih sklopov. Konec leta 2013 je podjetje, ki ga vodi Igor Jarc, s tedaj 24 zaposlenimi ustvarilo 2,79 milijona evrov od prodaje, trenutno pa zaposluje 106 ljudi. Število zaposlenih se bo do konca leta dvignilo še za 16, odvisno od dinamike naročil. Izvozijo 90 odstotkov proizvodnje, v razvoj tehnologije letno vložijo od 10 do 15 odstotkov od letnega prometa.

Podjetje, ki je bilo med nominiranci za gazelo dolenjsko-posavske regije že lani, ima odlično bonitetno oceno A1++, visok količnik preživetja, ki znaša 88 (100 je največ možnih točk; višja je ocena, manj možnosti je, da bo podjetje v prihodnjih 12 mesecih zašlo v težave), indeks rasti prodaje med letoma 2008 in 2013 pa je znašal kar 423. Točka preloma je bila za podjetje Cablex Plastik leta 2008, ko so začeli pridobivati nove posle pri obstoječih in novih kupcih. Glede na to, da je skupina Cablex specializirana za kabelske snope, je bilo partnerje težje prepričati, da so tega zaupanja vredni tudi na področju proizvodnje plastike.

Svojo prednost vidijo v tem, da delajo na področju tehnologij in izdelkov, ki jih ne more delati vsak, pomembna pa je tudi sinergija s skupino Cablex, saj imajo centralno nabavo, pripravo ponudb in logistiko. Potencial panoge je predvsem v prodaji novih izdelkov, priložnosti pa si želijo ustvariti tudi z naprednimi tehnologijami, po katerih trg v zadnjem času vse bolj povprašuje. Poskušajo biti razvojni dobavitelj, zaradi česar si obetajo, da bodo rasli hitreje od panoge.

Poslanstvo podjetja je, da so boljši od konkurence in da z vrhunsko kakovostjo zadovoljijo vse potrebe kupcev. Zato si tudi prizadevajo ustvarjati pogoje, ki bodo uresničevali pričakovanja strank in zagotovili oblikovanje dolgoročnih odnosov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in zadovoljstvu. Med ključnimi vrednotami podjetja so pripadnost podjetju, strokovnost na vseh ravneh delovanja, kakovost opravljenih storitev in izdelkov, fleksibilnost in poštenost, torej spoštovanje etičnih in poslovnih načel.

Podjetje je v stoodstotni lasti Cablexa, lastniki pa direktorju puščajo svobodo pri odločanju skladno s strategijo skupine, kar mu ob seveda veliki odgovornosti omogoča tudi bolj kreativno delo. Upajo si tudi tvegati in to jih dela boljše od konkurence. Inovativnost in podjetnost spodbujajo z dodatnim izobraževanjem, inovacije tudi finančno vrednotijo.

Zaposleni dajejo predloge za izboljšave tudi na področjih, kjer ne delajo, vse predloge pretehtajo na skupnih sestankih in na sestankih vodstvenega tima. Veliko dobrih idej se utrne tudi na neformalnih druženjih med različnimi poslovnimi enotami, ki se organizirajo vsaj enkrat na leto.

Zaposlujejo izkušeni kader, ki ga je na trgu zaradi likvidacij oziroma stečajev podjetij dovolj, izrabljajo pa tudi vse možnosti, ki jih ponuja Zavod RS za zaposlovanje prek različnih programov, kot so Prva zaposlitev in Usposabljanje na delovnem mestu. S tistimi, ki se najbolj izkažejo, sodelujejo še pozneje. Iščejo prodorne, izobražene in za ključne pozicije tudi izkušene kadre, ki se želijo dokazati in napredovati. Napredovanje v podjetju poteka na temelju sistematizacije delovnih mest in predvsem zavzetosti in proaktivnosti zaposlenega.

Zaposlujejo predvsem ljudi iz lokalnega okolja. Zaposlitev so zagotovili 82 ljudem, od tega so prek usposabljanja na delovnem mestu, ki traja dva do tri mesece, zaposlili 15 sodelavcev. Tako so poskrbeli za trajnostna delovna mesta, posredno pa tudi za lokalno ekonomijo.

Na področju poslovne odličnosti so pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. Redno spremljajo konkurenco in novosti ter se udeležujejo seminarje proizvajalcev opreme, na katerih se seznanijo z aktualnimi potrebami kupcev. S kupci se srečujejo na rednih sestankih, ki so namenjeni tudi skupnemu razvoju tehnologij.

»V nadaljnjih letih pričakujemo rast in obseg poslovanja skladno z načrti v skupini. Leto 2014 po rasti obsega poslovanja odstopa in nikoli se ne ve, kdaj se bo spet ponudila nova poslovna priložnost, ki nam bo omogočila hitrejšo rast kot običajno,« pravi Igor Jarc. jpš