Bratušek (B) je merska enota, ki opiše kompetentnost osebe za javno funkcijo, izraženo v razmerju do ugotovljene kompetence Alenke Bratušek kot nekdanje in sedanje poslanke, predsednice vlade in kandidatke za evropsko komisarko: B > 1. Glede na to se šteje, da oseba, katere kompetentnost je nižja od 1 B, ne more biti poslanec DZ, predsednik ali član vlade, predsednik republike ali funkcionar organov EU, oseba, katere kompetentnost je nižja od 0,5 B, pa ne more biti funkcionar organov lokalne samouprave. Ker je kompetentnost lastnost posameznika, ki napreduje ali se zmanjšuje s časom, jo na rednem dveletnem sistematskem pregledu preverja in ugotavlja strokovni konzilij, ki ga sestavljajo 1 naključno izbran volilec, 1 psihiater (ki ga imenuje Združenje psihiatrov Slovenije), 1 novinar (ki ga imenuje Društvo novinarjev) in 1 predstavnik vlade RS, katerega B je enak ali večji od 1. Konzilij kompetenco določi v razponu vrednosti med 0 in 2 na podlagi zaprosila, ki ga predloži zainteresirana oseba ali organ, v katerem zainteresirana oseba funkcionira.

Strokovni konzilij je tako na podlagi prejetih zaprosil in v okviru svojih pooblastil, realiziranih intervjujev ter pregleda dokumentacije 1. oktobra letos izdal poročilo o usposobljenosti oseb za opravljanje javne funkcije z veljavnostjo do 1. 10. 2016.

Bizjak Mlakar, Julijana – 0,3 B

Bogovič, Franci – 0,5 B

Cerar, Miro – 1,1 B

Erjavec, Karl – 1 B

Fajon, Tanja – 0,9 B

Grims, Branko – 0,4 B

Kangler, Franc – 0,4 B

Novak, Ljudmila – 0,7 B

Peterle, Alojz – 1 B

Janša, Ivan – 1,2 B

Potočnik, Janez – 1,2 B

Pahor, Borut – 0,8 B

Židan, Dejan – 1 B

Strokovni konzilij je, ne prvič, izrazil zaskrbljenost, ker izračunane vrednosti B opazno ne presegajo izhodiščne vrednosti B

AB

, kaj šele da bi dosegale maksimalne možne nivoje. Hkrati je konzilij v sporočilu za javnost opozoril, da je že nekaj časa izpostavljen pritiskom po korekciji vrednosti, ki pa se jim kot neodvisen strokovni organ ne more ukloniti.

Strokovni konzilij ob tem vnovič opozarja, da izračunane vrednosti B ne korespondirajo nujno z dejanskim položajem funkcionarja, saj so nekateri funkcionarji poslanci, ministri, komisarji, predsedniki strank itd. ne glede na to, da je vrednost njihove kompetence manjša od enega bratuška. Tako je zato, pojasnjuje strokovni konzilij, ker na nastavljanje funkcionarjev vpliva tudi kompetentnost elektorskega telesa, ki funkcionarja nastavlja in ki se izraža skozi vrednosti elektorskega bratuška (B

e

). Več o B

e

prihodnjič.

Podatek o kompetenci je na podlagi javnega interesa izvzet iz zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/2007).