Baumitovi izdelki izpolnjujejo tri osnovna načela: zdravo, kakovostno ter udobno bivanje in energijska varčnost. Življenje v zdravem, varčnem in prijetnem bivalnem okolju ugodno vpliva na posameznikov vsakdan. Odličnost storitev je poleg kakovosti največja konkurenčna prednost, ki jo želi podjetje v prihodnosti še izboljšati.

Baumit je podjetje, ki proizvaja širok nabor gradbenih materialov (fasadni sistemi, ometi, malte, estrihi) in omogoča energijsko učinkovito gradnjo ali obnovo, naravi prijazne materiale ter zdravo in trajnostno naravnano bivanje. Vsi izdelki sledijo strogim strokovnim zahtevam in so izdelani v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi.

Prenova starih stanovanjskih sosesk

V času, ko je gradnja na našem trgu skoraj zamrla, se odpirajo nove možnosti in priložnosti za po krivici pozabljene starejše bivalne objekte. V družbi Baumit krizo v gradbeništvu razumejo kot izziv in priložnost za nove projekte. Koncept prenove se zdi namreč racionalna strategija reševanja aktualne bivanjske problematike, ki se pojavlja v večstanovanjskih objektih, nujno potrebnih celovite obnove.

V Sloveniji je okoli 70 odstotkov stanovanj starejših od trideset let. Najintenzivnejša stanovanjske gradnja je potekala v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja – skupaj več kot polovica celotnega stanovanjskega fonda. Skoraj 22 odstotkov stanovanjskega fonda je bilo zgrajenega v sedemdesetih letih. To pomeni, da so mnogi elementi stanovanjskih stavb amortizirani in potrebni prenove. Po podatkih Statističnega urada RS je leta 2012 v stanovanjih v slabem stanju živelo kar 32 odstotkov gospodinjstev. Zato je stanovanjski fond v Sloveniji potreben tako energetske kot tudi funkcionalne prenove.

Baumit z roko v roki s stroko

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki smelo razmišlja o prihodnosti in spoštuje stroko, se je Baumit povezal z dvema arhitekturnima birojema - Studiom Krištof in HišeRiše arhitekturo. V sodelovanju z njima sta nastali arhitekturni rešitvi prenove starejših objektov, kjer se prepletajo sveže ideje arhitekture s preverjenimi in kakovostnimi Baumitovimi fasadnimi sistemi.

S to idejo se Baumit utrjuje kot inovativna in družbeno odgovorna blagovna znamka, ki nudi odgovore na pereče bivanjske situacije in vizijo njihovega reševanja. S konceptom prenove pa posredno skrbi tudi za ohranjanje arhitekturne dediščine. V Baumitu želijo na tak način odpreti širši družbeni razmislek o izzivih v gradbeništvu v prihodnosti, sodelovati s strokovnjaki s tega področja in na to področje vnesti svežino arhitektovega razmišljanja.