V okviru nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L'Oreal Slovenija, Nacionalna komisija za Unesco in Slovenska znanstvena fundacija že vrsto let podeljujejo štipendije ženskam v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij. Vsako leto štipendijo prejmejo tri štipendistke, ki jo lahko porabijo v poljuben namen, ki ni nujno povezan z njihovim raziskovalnim delom. Kandidatke, ki se prijavljajo za štipendijo, morajo biti mlajše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji, raziskovalni projekt, ki ga prijavljajo, pa ne sme vključevati testiranj na živalih.

Raziskovalke, ki so v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, se lahko na razpis prijavijo do vključno 3. novembra 2014. Po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov bodo štipendije prejele tri najperspektivnejše raziskovalke.

Za štipendijo »Za ženske v znanosti« 2015 se bodo lahko kandidatke prijavile do 3. novembra. Prijavni obrazec je objavljen na spletnih straneh www.mizs.gov.si, www.unesco.si in www.szf.si. Vloge za štipendijo z ustrezno dokumentacijo bosta vrednotila ocenjevalna skupina ter nacionalni odbor, prejemnice štipendij pa bodo razglašene v marcu 2015. Nacionalni program »Za ženske v znanosti« pa je tudi dobra odskočna deska za mednarodne štipendije »For Women in Science«, pravijo organizatorji, saj se je letos spremenil način prijave in tako se bo za mednarodno štipendijo lahko potegovala le po ena štipendistka iz nacionalnega izbora.