»Sodobni čas zahteva pamet in izjemnost!«, »Čutimo odgovornost za podjetje«, »Želimo si še bolj opolnomočene sodelavce«, »Podjetje ves čas potrebuje nov veter«, »Zlata nit je za nas odličen motivator«. To je le nekaj kratkih odgovorov predstavnikov podjetij, ki so sodelovala v zadnjem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2013, na vprašanje, kaj je razlog za njihovo sodelovanje.

»Rezultate vprašalnika o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki ga izpolnijo zaposleni, skupaj pregledamo in se pogovorimo, kaj bi lahko spremenili, da bi bilo naslednje leto še boljše. Rezultati spodbudijo zaposlene, da skupaj odkrijemo pomanjkljivosti in jih poskušamo odpraviti. Prav tako delujejo kot odličen motivator, saj zaposleni še bolj čutijo pripadnost podjetju. Ponosno lahko rečemo, da smo v podjetju kot velika družina,« pojasnjuje Kristina Kočet Hudrap, direktorica podjetja Tiko pro. Četudi je podjetje še vedno majhno, redno sodelujejo v Zlati niti.

Da je poglobljen pogled v kadre in njihov potencial pomemben ne glede na velikost podjetja, vsako leto opozori prav izbor Zlata nit. Zato se je zadnji, v katerem je sodelovalo 43 malih podjetij (do 50 zaposlenih), 29 srednje velikih (do 250 zaposlenih) in 14 velikih podjetij, zaokrožil z interaktivno konferenco, ki je udeležencem zagotovila sodobna znanja in pristope za boljše vodenje in razvoj zaposlenih.

V Zlati niti 2013 je vprašalnik izpolnilo 6409 zaposlenih, ki so v povprečju kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo ocenili s 3,69 (najnižja ocena je 1, najvišja 5). Najvišje ocene v povprečju sicer dosegajo v majhnih podjetjih, 4,14, najnižje pa v velikih, 3,52.

Podjetja se v nov izbor Zlata nit že lahko prijavijo. Med novinci, ki so se odločili za sodelovanje, so tudi sodelavci Radia Center. »Prizadevamo si, da je naše podjetje kar najbolj umeščeno v prostor, kjer delujemo. Naše poslanstvo je specifično, saj dnevno nagovarjamo več kot 100.000 ljudi iz vse Slovenije. Trudimo se biti odgovorni in blizu tistim, ki nas poslušajo. Da to lahko počnemo uspešno, potrebujemo uglašen kolektiv. Gre za vsakodnevni izziv, saj naša ekipa ustvarja program v različnih slovenskih mestih. Zato za dobre odnose znotraj našega radia potrebujemo stalno izpopolnjevanje in rast. V tem pogledu nam bo projekt Zlata nit v pomoč, da se v prihodnje še izboljšamo,« je pojasnil direktor radia Aleksander Žišt.

Pričakujejo, da bodo s sodelovanjem v Zlati niti dobili odgovore na vprašanja, kakšni so kot zaposlovalec in kako se lahko še izboljšajo. »Če hočemo tudi v bodoče navduševati in barvati dneve naših poslušalcev, moramo biti kot podjetje in kolektiv najboljši,« poudarja Žist. Zavzetost zaposlenih krepijo s stalnim in odkritim dialogom. »O stvareh se odkrito pogovarjamo, saj smo vsi v istem čolnu. Odnosi med zaposlenimi in vodstvom so zelo neformalni in temeljijo na medsebojnem spoštovanju. Moja vrata so zaposlenim vedno odprta. Kot sodelavci smo zelo povezani. Radijska dejavnost zahteva ogromno kreativnosti in angažmaja, zato se večkrat letno družimo in zabavamo na skupnih dogodkih.« Tako imajo piknike, izlete in zabave, novorojence njihovih zaposlenih obdarijo s prvo »žepnino«, prihod božička ter božično obdarovanje.

Podjetja, ki želijo imeti jasen vpogled v svojo delovno sredino, hkrati pa imeti tudi dostop do dobrih praks drugih podjetij, lahko to dobijo tudi s pridružitvijo izboru Zlata nit. Prijave potekajo elektronsko na naslovu http://gazela.dnevnik.si/sl/Zlata+nit.