Agencija zato z današnjim sporočilom za javnost opozarja uporabnike, da v Sloveniji ni dovoljena uporaba repetitorjev GSM brez ustrezne odločbe. Prav tako ni dovoljena uporaba kakršnekoli radijske naprave z oznako DECT 6.0.

Za oddajanje v frekvenčnih pasovih, ki so namenjeni javnim mobilnim storitvam, je treba imeti odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. Omenjene odločbe imajo mobilni operaterji in le oni lahko namestijo repetitorje GSM ter jih vključijo v svoja omrežja. Kakršnokoli drugo oddajanje v teh frekvenčnih pasovih je nezakonito, poudarjajo v agenciji.

Uporabniki mobilnih storitev običajno namestijo repetitor GSM na mestih, kjer so storitve slabše kakovosti oziroma kjer imajo slabši sprejem signala. S tem si sicer izboljšajo sprejem signala, vendar pa ob tem pogosto povzročijo motenje celice bazne postaje, v večini primerov pa je motenih celo več celic in več baznih postaj mobilnega operaterja.

Agencija zato opozarja uporabnike mobilnih storitev, da naj sami ne nameščajo repetitorjev GSM, temveč naj se obrnejo na svoje operaterje, če so nezadovoljni s kakovostjo mobilnih storitev.

Obenem agencija opozarja, da v Sloveniji in v drugih evropskih državah ni dovoljena uporaba radijskih naprav z oznako DECT 6.0, ker delujejo v frekvenčnem pasu, ki je v Evropi namenjen javnim mobilnim storitvam.

Naprave DECT 6.0 so predvsem brezvrvični telefoni ali telefaksi, ki jih niti ni na evropskem trgu, saj niso skladni z evropskimi predpisi. Motenje z napravami DECT 6.0 najpogosteje povzročajo posamezniki, ki prinesejo takšno radijsko napravo z drugega kontinenta in jo nato uporabljajo pri nas.

Agencija obvešča uporabnike, da se morebitnemu nakupu neustrezne naprave ter nevšečnostim zaradi njene uporabe najlažje izognejo tako, da ob nakupu preverijo, ali ima radijska naprava oznako CE. Radijske naprave, ki oznake CE nimajo, se namreč ne smejo uporabljati na skupnem evropskem trgu.