Pred petimi leti je družba Domel holding začela proces reorganizacije celotne skupine Domel, ki je obenem pomenila nadaljnji razvoj krovnega podjetja. Reorganizacija je prispevala k bolj uspešnemu poslovanju, dvigu dodane vrednosti, večji učinkovitosti, konkurenčnosti in fleksibilnosti. V lanskem letu so na ravni skupine dosegli najboljše rezultate v zadnjih desetih letih poslovanja. Konsolidirani celotni prihodki so znašali 87,5 milijona evrov, kar je 8,19 odstotka več kot v letu 2012, in skupni čisti poslovni izid v višini 2,6 milijona evrov.

Utemeljitev metodološke komisije

»Vrednote, ki jih gojijo v podjetju Domel, so ustvarjalnost, ambicioznost, gospodarnost, sodelovanje in medsebojno spoštovanje. Zasledujejo vsaj 5 % letno rast prihodkov, povečujejo produktivnost v proizvodnji in izboljšujejo učinkovitost, tudi med režijskimi delavci.

V petih letih je Domel d. d. – kot pravijo, je temu razlog predvsem reorganizacija – prihodke iz prodaje povečal skoraj štirikratno, število zaposlenih pa več kot petkratno. V istem času je rasla tudi skupina Domel in v letu 2013 dosegla 83,8 milijona evrov prodaje in 987 zaposlenih.

Podjetje ima uveljavljeno mednarodno pozicijo, propulziven razvoj in inovativne produkte v znanih svetovnih znamkah. 37 % Domelovih produktov je mlajših od treh let in imajo razvito lastno tehnologijo proizvodnje. V razvoj konstantno vlagajo 3 % prihodkov, v investicije pa 8 % prihodkov.

Družba je edinstven primer lastništva zaposlenih ter uspešna zgodba preobrazbe iz tržnega sledilca v svetovnega voditelja. S kupci Domel, ki je izrazit izvoznik (v izvoz gre 90 % vrednosti prodaje), sodeluje kot razvojni dobavitelj sodobnih električnih motorjev. Motorji iz Domelovega razvoja oziroma proizvodnje so izjemno ekonomični, majhni in lahki, zelo tihi in imajo dolgo življenjsko dobo. Z višjim izkoristkom letno prihranijo kar 60 GWh električne energije.

V podjetju razvijajo principe notranjega podjetništva, poslovno odličnost pa spremljajo in razvijajo s številnimi orodji: ISO, šest Sigma, EFQM in vitko proizvodnjo. Vse omenjene kvalitete so družbo Domel po odločitvi metodološke komisije postavile na zemljevid najboljših med najhitreje rastočimi in zmagovalno gazelo gorenjske regije 2014.«

Gorenjske gazele so poznane po konzervativnem financiranju

Gorenjske gazele so v zadnjih petih letih po prihodkih iz prodaje poskočile 2,6-krat (lanske gazele 2,5-krat) in jo z 280 milijonov evrov v letu 2008 povečale na 718 milijonov evrov v 2013. V istem obdobju je regijsko gospodarstvo nazadovalo: prodaja se je znižala za kar 19 odstotkov, prav tako je regija izgubljala delovna mesta: od 2008 do 2013 je zaposlitev izgubilo kar 6285 ljudi (17-odstotni padec). Gazele so v nasprotju s tem rasle in zaposlovale: zaposlitveno priložnost so v petih letih ustvarile za kar 1300 sodelavcev (lanske gazele nekoliko več: 1500 novih delovnih mest), kar pomeni 55-odstotno rast.

Rast prihodkov in števila zaposlenih v gorenjskih gazelah spremlja tudi rast dodane vrednosti, ki se je od 2008 do 2013 več kot podvojila, v regiji kot celoti pa padla za 4 odstotke. 44.384 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kot znaša povprečje gorenjskih gazel v letu 2013, presega povprečno dodano vrednost gospodarskih družb v Sloveniji, ki znaša 39.049 evrov na zaposlenega.

Med stotimi gorenjskimi gazelami podobno kot lani prevladujejo mikropodjetja, ki jih je na lestvici najhitreje rastočih 60 odstotkov, sledijo mala podjetja z 28-odstotnim deležem. Na lestvici je devet srednje velikih in tri velike družbe. Povprečna gorenjska gazela je v leta 2013 zaposlovala 37 sodelavcev (lanske gazele 42).

Gorenjske gazele so poznane po konzervativnem financiranju: so med regijami z največjim deležem lastniškega kapitala. V letu 2013 so ga v bilanci izkazovala kar 56 odstotkov (lanske gazele: 52 %). Po verjetnosti preživetja, merjeni s kazalnikom verjetnosti neuspeha v naslednjih dvanajstih mesecih (po lastni metodologiji Failure Score Model ga izračunava družba Bisnode), imajo gorenjske gazele obetavnejšo prihodnost od povprečnega podjetja v gospodarstvu: indeks verjetnosti preživetja gazel znaša 80 (lani 78), kar je tudi najvišja vrednost med vsemi šestimi regijami (beležijo jo tudi gazele primorsko-notranjske regije), regijsko gospodarstvo pa ima vrednost indeksa 53.