Novogoriška občina je bila v preteklosti nadpovprečno razvita. Cvetela sta igralništvo in industrija, poseben položaj je predstavljala tudi mejna lega enega najmlajših slovenskih mest. Danes vsega tega ni več. Propadli so nosilci gospodarskega razvoja občine in regije. Na smetišče zgodovine so odšli Meblo, Mesna industrija Primorske, SGP Gorica, Solkanska industrija apna in Final. Občina je izgubila sedeže nekaterih institucij, ki so se preselile bodisi v Koper ali Ljubljano, izgubila je banko, v zadnjem času mesto pretresajo afere.

Župan dežurni krivec za vse neuresničeno

Zato ne preseneča, da je za aktualnim županom Matejem Arčonom težka predvolilna kampanja. Njegovi protikandidati Andrej Miška, Darinka Kozinc, Miran Mullner, Luka Manojlović, Egon Dolenc, Anton Harej, Damjana Pavlica in Gregor Veličkov mu očitajo, da je glavni krivec za odhod univerze v Vipavo, da je po njegovi »zaslugi« propadel projekt regijskega centra za odlaganje odpadkov, kar je pripeljalo tudi do izgubljenih milijonov evropskih sredstev, da je namenjal preveč denarja za razne prireditve in sprejeme, premalo pa vlagal v projekte z dodano vrednostjo in v zaposlovanje mladih. Pod njegovim vodstvom naj bi se razbohotila tudi občinska uprava.

Na vse očitke lahko odgovarja z rezultati in uspešno opravljenim delom, se brani Arčon. »Zame ni pomembna strankarska pripadnost, ampak so pomembni ljudje. V mestnem svetu smo prvič v zgodovini delali brez koalicije in opozicije. Ponosen sem na dosedanje rezultate. Eden takšnih je prav gotovo ureditev središča Nove Gorice, s katerim je mesto dobilo dušo. Uredili smo več kot osem tisoč kvadratnih metrov veliko območje. Po desetih letih smo pripravili občinski prostorski načrt, presekali spor s SGP Gorico okoli zemljišč v mestu in okolici, začeli graditi osrednjo čistilno napravo, z vodovodi in kanalizacijami pa nismo pozabili niti na podeželje,« Arčon našteva projekte in poudarja, da ima njegov program korenine v programu izpred štirih let in da se bo zavzemal predvsem za ustvarjanje novih delovnih mest, za razvoj podeželja in zagotavljanje socialne varnosti za vse ranljive skupine prebivalstva.

Turizem kot ena bistvenih točk razvoja

Po anketi Ninamedie je ob županu Arčonu najresnejši kandidat za prvega moža občine Andrej Miška. V svojem programu stavi veliko na turizem kot eno bistvenih točk razvoja in velike sinergije, ki jih lahko prinese igralništvo. »V SD imamo 25 konkretnih projektov na petih področjih. Med drugim bomo dokončali in uredili poslovno cono v Meblu, prenovili sistem spodbud za goriško gospodarstvo, vzpostavili specializirano občinsko pisarno za brezplačno strokovno pomoč podjetnikom in obrtnikom pri pridobivanju sredstev iz evropskih in državnih razpisov. Kreativni center gospodarstva pa bo spodbujal prve korake vsakega podjetnika in obrtnika, mu pomagal pri vzpostavitvi podjetja in njegove osnovne infrastrukture,« našteva Miška. Kandidatka Darinka Kozinc prisega na les in pravi, da je eden izmed potencialov Goriške. »V zanemarjeni nekdanji coni Meblo bi v povezavi s Komunalno energetiko uredila ogrevanje mesta na biomaso. To bi prineslo 20 do 30 odstotkov nižjo ceno ogrevanja za občane.«

Regija ustvarjalnih in delovnih ljudi

Najmlajši kandidat za župana Luka Manojlović navdih za pobudo in kandidaturo črpa iz dela in izkušenj v domačem kraju: »Goriška je regija ustvarjalnih in delovnih ljudi. Veliko je takih, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko bistveno prispevali k spremembi načina dela v naši skupnosti. Ni prav, da takšni ljudje ne dobijo priložnosti za uresničitev svojih zamisli in da prepogosto celo odhajajo v druga mesta ali v tujino.« Veliko konkretnih načrtov ima v programu tudi Miran Mullner. Med drugim se zavzema za ureditev nekdanje remize, ene najstarejših stavb v Novi Gorici. V njej med drugim predlaga ureditev tržnice. Prav tako bi nadaljeval nerealizirane projekte župana Arčona, ki so bili v proračunu mestne občine že potrjeni. Gre za vodovode, kanalizacije in čistilne naprave v Dornberku, Prvačini, Braniku, Šmihelu in Stari Gori, gradnjo telovadnice v Dornberku in pokritje 25-metrskega bazena v novogoriškem športnem parku. Glede igralništva v Novi Gorici pa meni, da je trenutno najpomembnejši turistični produkt občine.

Likvidnostne težave mestne občine

Prva naloga Gregorja Veličkova kot župana bo finančna sanacija in vzpostavitev stabilnega finančnega položaja občine. »Občina je zelo zadolžena in ima velike likvidnostne težave. Take, da je bilo treba za zagotavljanje tekočih obveznosti pred kratkim najeti 2,5 milijona evrov posojila,« je kritičen dolgoletni mestni svetnik. Vsi županski kandidati zatrjujejo, da bodo ob morebitni izvolitvi dali mestni občini novo identiteto. Prav tako obljubljajo gradnjo stanovanj in nova delovna mesta. V občini je okoli 5000 brezposelnih, ki vsaj leto dni čakajo na zaposlitev. Med njimi pa je kar četrtina mladih.