Domel Holding je bil ustanovljen v letu 1998 z namenom, da zaščiti interese malih delničarjev, ki so bili pretežno zaposleni in upokojenci, in prevzame večinski delež Domela, s tem pa prevzame odgovornost za napredek in razvoj. V letu 2007 so od državnih skladov odkupili še 48-odstotni delež in postali edini lastnik vsega premoženja kapitalsko povezanih podjetij skupine Domel.

Trenutno ima 700 delničarjev, pretežno so to zaposleni in upokojenci. Postavili so model razpršenega lastništva med zaposlene, brez lastništva skladov. Ne gre za model socialističnega samoupravljanja, ampak za sodoben model soupravljanja podjetja, ki je globalno usmerjeno.

Pred petimi leti je družba začela s procesom reorganizacije celotne skupine Domel, ki je obenem pomenila nadaljnji razvoj krovnega podjetja. Reorganizacija je prispevala k bolj uspešnemu poslovanju, dvigu dodane vrednosti, večji učinkovitosti, konkurenčnosti in fleksibilnosti. V lanskem letu so na ravni skupine dosegli najboljše rezultate v zadnjih desetih letih poslovanja. Konsolidirani celotni prihodki so znašali 87,5 milijona evrov, kar je 8,19 odstotka več kot v letu 2012 in skupni čisti poslovni izid v višini 2,6 milijona evrov.

Skupino Domel tvorijo Domel Holding, d.d., Domel, d.o.o, invalidsko podjetje Domel Domel Energija, d.o.o in Domelovi podjetji na Kitajskem in v ZDA. Zaradi reorganizacije je družba Domel Holding d.d., ki jo sedaj vodi dr. Jožica Rejec, v zadnjih petih letih beležila rast skupnih prihodkov in tudi rast števila zaposlenih. Rasli pa so tudi ostali kazalci poslovanja.

Domelove glavne skupine proizvodov so sesalne enote za suho in mokro sesanje, EC motorji za klimatske in prezračevalne sisteme, EC motorji za baterijska ročna orodja, komponente za avtomobilsko industrijo in laboratorijsko opremo. So vodilni globalni razvojni dobavitelj za številne svetovne korporacije bele tehnike kot so Philips, Karcher, Electrolux, Rowenta. S kupci imajo vzpostavljene partnerske odnose, ki prispevajo k dolgoročnemu sodelovanju. S podjetjem Electrolux sodelujejo že 40 let.

Njihove inovativne rešitve prispevajo k večji učinkovitosti končnih proizvodov, manjši porabi energije in so uporabniku prijaznejši saj imajo manjšo maso in tiše delujejo. V zadnjem letu jim je uspel prodor v Samsung, ki so mu uspeli prodati kar devet odstotkov letne proizvodnje. Njihovi glavni trgi so Nemčija, Slovenija, Madžarska, Švedska, Poljska, Italija, Avstrija, Romunija. Med dobavitelji prevladujejo dobavitelji iz Slovenije s 50 odstotki, sledijo dobavitelji iz Kitajske z osmimi odstotki. Direktorica ocenjuje, da je panoga po svojem potencialu rasti povprečna.

Posebno pozorno namenjajo inovacijam in stalnim izboljšavam. V proces so vključeni vsi zaposleni. Zavzetost zaposlenih v podjetju se kaže tudi v tem, da so v zadnjem letu zaposleni prispevali več kot 600 predlogov in izboljšav. Njihov cilj je en inovativni predlog na vsakega zaposlenega vsako leto. Ocenjujejo, da je letni prihranek v podjetju zaradi inovativnih predlogov zaposlenih vsaj 200.000 evrov. Vsako leto podelijo nagrade inovatorjem, nagrado najboljšemu razvojnemu timu in nagrado najboljšemu mentorju.

Zaposlene povezujejo vrednote med katerimi je poudarjena ustvarjalnost in pripadnost. Veliko pa podjetje s svojo organizacijsko kulturo prispeva tudi k možnosti za osebno rast in napredovanje saj je velik poudarek na izobraževanju in osebni rasti. Kar 50 jih študira ob delu, 60 pa imajo štipendistov.

37 odstotkov produktov je mlajših od treh let in imajo razvito lastno tehnologijo proizvodnje. V razvoj konstantno vlagajo tri odstotke prihodkov, v investicije pa osem odstotkov prihodkov. Imajo standarde ISO 9001, ISO 14001 in ISO/TS 16949 standard za avtomobilsko industrijo ter ISO 13485. Uporabljajo metodo uravnoteženih kazalnikov (BSC), metodo 6 sigma, EFQM in imajo vpeljano »vitko proizvodnjo«.

Vizija podjetja je postati vodilni globalni dobavitelj EC pogonov in ohraniti vodilno razvojno pozicijo predvsem na trgu sesalnih enot.

Podjetje ima natančno opredeljene dolgoročne strateške usmeritve in ključne kazalnike poslovanja tako, da velika odstopanja v vodenju podjetja niso mogoča. V podjetju sistematično razvijajo vodje in voditeljstvo. Imajo postavljeno nasledstveno piramido, izobraževanje vodij je stalno in usmerjeno. Direktorica ima redne mesečne sestanke z vsemi vodji, po vsakem sestanku pa imajo vedno še eno uro in pol izobraževanja. Želijo postaviti Domelovo akademijo. jpš