Nova koncertna sezona, pogovori s skladatelji in po novem še niz okroglih miz so dejavnosti, ki so jih za to sezono napovedali pri Društvu slovenskih skladateljev. Program društvenih dejavnosti so umetniško oblikovali Klemen Weiss, Dušan Bavdek, Peter Kopač, Marko Mihevc Muni, dr. Peter Šavli in Nina Šenk, slednja dva denimo posebej skrbno Koncertni atelje. To je cikel, kjer se sistematično krstno izvaja sodobna slovenska glasba.

Prvi koncert cikla je bil že v torek, ko so v Mestnem muzeju Ljubljana predstavili nova dela za flavto in čembalo. Posebej se veselijo februarskega koncerta, ko bodo zavili tudi v tuje loge in se bo izvedlo delo Arcadiana britanskega skladatelja Thomasa Adesa, ki naj bi bilo eno najbolj tehtnih sodobnih del za godalni kvartet. S tem kvartetom se bodo soočili še štirje godalni kvarteti, ki pa so jih napisali slovenski skladatelji Lojze Lebič, Nenad Firšt, Vito Žuraj in Darijan Božič. Tematsko se bo Koncertni atelje do konca sezone ukvarjal še s skladbami za sopran in orgle, za flavto in klarinet ter za trobilni kvintet.

Skladatelji se predstavijo

Noči slovenskih skladateljev so posebej priljubljena manifestacija slovenske ustvarjalnosti, saj se lahko na njih predstavi vsak skladatelj sicer 121-članskega društva. Dobi izvedbo skladbe, del produkcije pa pri društvu zabeležijo tudi v okviru založniške dejavnosti. Sicer pa pri društvu utečeno tečejo tudi tako imenovani Pogovori s skladatelji, ki jih vodi dr. Sonja Kralj Bervar in kjer lahko ljudje pobližje spoznajo nekega ustvarjalca. Med povabljenimi komponisti so tokrat Nina Šenk, Maks Strmčnik, Ljubo Rančigaj, Alojz Ajdič ter Milko Lazar.

Skladatelji skrbijo tudi za svoje potencialne poslušalce in bodo na svojem vsakoletnem koncertu Slovenski skladatelji mladim ob pomoči Orkestra Slovenske filharmonije predstavili skladbe štirih mlajših komponistov. Slišali bo mogoče ustvarjalnost Davida Beoviča, Nane Forte, Matije Marčine in Katarine Pustinek Rakar.

Premisleki na okroglih mizah

O sečiščih slovenske glasbe in njenih potencialih pa se bodo pogovarjali na štirih okroglih mizah, ki jih kot novost uvajajo v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije, Slovenskim muzikološkim društvom in SIGIC. Govorili bodo o težavah, ki tarejo oblikovalce kulturnega in glasbenega prostora pri nas, kakšna je perspektiva slovenske glasbe v mednarodnem prostoru, kako spodbujati glasbeno ustvarjalnost mladih, pa tudi o tem, koliko je oziroma ni v medijih prisotna tako imenovana resna glasba.

V DSS se skrbno pripravljajo tudi na Svetovne glasbene dneve, ki bodo prihodnje leto v Sloveniji, umetniško pa jih bo vodil Pavel Mihelčič. To bo priložnost za spoznavanje komponističnih idej skladateljev iz drugih držav, kar na neki način skladatelji počno tudi v okviru Mednarodnih koncertov DSS. Letos slovenski skladatelji in poustvarjalci odhajajo v Beograd, kamor jih je povabilo Društvo skladateljev Srbije. im