Deset milijonov evrov je Evropska unija odobrila goriškemu Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje in s tem podprla gradnjo slovensko-italijanske porodnišnice ter ureditev športno-rekreacijskega parka ob reki Soči. Obnove železniškega vozlišča med italijansko Gorico in Novo Gorico Evropska unija finančno ni podprla.

Mostovi na Soči, rekreacija in gastronomija

»Sredstva bomo dobili v obliki tako imenovanih celostnih teritorialnih naložb, kar pomeni, da bomo samostojno razpolagali, kako bo denar porabljen oziroma naložen,« pojasnjuje Robert Golob, predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Odobrena sredstva lahko začnejo porabljati s prvim januarjem prihodnje leto. Za župane treh občin je odobritev desetmilijonskega zneska zgodovinskega pomena. Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in italijanska Gorica, ki jih je v preteklosti zaznamovala, predvsem pa ločila težka zgodovina, s tem dobivajo priložnost za gospodarski zagon in pozitivne spremembe v življenju ljudi ob meji, so prepričani župani.

Pet milijonov evrov bodo namenili za ureditev športno-rekreacijskega parka ob reki Soči, ki se bo raztezal v obe državi. Projekt predvideva vzpostavitev skupne infrastrukture s kolesarskimi stezami ter mostovi čez reko Sočo, kar bi dopolnili s turistično ponudbo. Pri tem računajo na povezavo z Goriškimi brdi, ki predstavljajo tako na italijanski kot na slovenski strani meje predvsem gastronomsko destinacijo. Projekt predvideva postavitev informativne točke in razstavnega prostora, ki bo izpostavil pomen soške fronte oziroma reke Soče ter njene vloge v prvi svetovni vojni, s tem pa vključitev na seznam Unescove kulturne in naravne dediščine.

Preostalih pet milijonov evrov bodo namenili za ureditev skupnega zdravstva, čezmejne porodnišnice, ki bo med ponudbo kliničnih storitev omogočala tako naravne porode kot vodene medicinske porode. V področje skupnega zdravstva je zaobjeta tudi čezmejna skrb za duševno zdravje. Projekt predvideva gradnjo stanovanj za mlade s težavami v duševnem razvoju ter odprtje oziroma ureditev skupne inštitucije za obravnavo mladih z vedenjskimi motnjami in težkimi socialnimi razmerami.

Projekt železniških povezav ni prepričal

Poskusni projekt bo ustanovitev tako imenovanje »čezmejne agencije«, ki naj bi usklajevala obstoječe storitve in pomagala ljudem z duševnimi težavami pri vključevanju v socialno in delovno okolje. »Ker gre na področju zdravstva pretežno za pristojnost obeh držav, bomo morali vsebine še usklajevati z ministrstvoma, tako v Sloveniji kot v Italiji. Zato poudarjam, da se bo mogoče prav tukaj vsebina še prilagajala, vendar sem optimist, da nam bo uspelo projekte v zadovoljivem obsegu realizirati,« je prepričan Golob.

Skozi sito pa ni šel prometni projekt oživitve železniškega vozlišča med Novo Gorico, Gorico in Šempetrom. Nameravali so zgraditi dve železniški polkrožni povezavi, eno v smeri Tržiča, drugo v smeri Sežane. »Pri projektu prometa gre enostavno za to, da prednostne usmeritve znotraj partnerskega sporazuma o sodelovanju med Italijo in Slovenijo enostavno ne dopuščajo podpiranja takšnih projektov,« pojasnjuje Golob.

V EZTS GO bodo v okviru projekta zaposlili dva skrbnika, enega za vsako področje, sicer pa bodo veliko večino denarja namenili za naložbe. Časa za črpanje odobrenih sredstev imajo občine do leta 2020. Pri ureditvi parka Soča nameravajo že prihodnje leto začeti konkretna dela, pri zdravstvu pa bo treba počakati na dogovor med državama.