Domel Holding, ki ima sedež v Železnikih, vodi pa ga dr. Jožica Rejec, zadnja leta izrazito raste. Rast je posledica reorganizacije znotraj skupine Domel, saj so nanj z Domela, d.o.o., prenesli poslovne funkcije razen proizvodnje. V svoji dejavnosti je med slovenskimi podjetji Domel Holding, ki je konec 2013 ustvaril slabe tri milijone evrov prihodkov, na 13. mestu po prihodkih in na sedmem po dobičku.

Loške mesnine, ki trenutno zaposlujejo že več kot 80 ljudi, so konec leta 2013 ustvarile za dobrih 17 milijonov evrov prihodkov. V svoji dejavnosti so med 111 subjekti v Sloveniji na 4. mestu po prihodkih in dobičku ter na 5. mestu po kapitalu. Družbo s sedežem v Škofji Loki, ki ima visok kazalnik verjetnosti propada, saj znaša kar 91 (od 1 do 100, višja je ocena, manj je možnosti, da bo podjetje zašlo v težave), vodi Mitja Vodnjov.

Podjetje Lotrič Meroslovje iz Selc se v izboru Gazela pojavlja že četrtič, dvakrat je že prejelo naziv regijske gazele in bilo v letu 2012 prepoznano za bronasto gazelo. Leto 2013 so zaključili z 2,74 milijona evrov prihodkov, podjetje, ki ga vodi Marko Lotrič, pa je bilo v svoji panogi 12. po prihodkih, 10. po dobičku in 11. po kapitalu. jpš