Restrikcije pri zaposlovanju, ki so posledica še blage krize, bodo morda nekatere stvari postavile na pravo mesto. Nikakor pa seveda ne na ministrstvu. In dokler tam ne bo udarila kriza, rešitve šoli pač ni mogoče niti slutiti. Tiho krčenje vsaj nekaterih razkošnih standardov je premalo: za učinkovito šolo bo treba bistveno več. Skoraj vse opevane novitete bodo morale počasi odpasti, mnoge bo treba zmanjšati na razumno mero, da bo šola postala učinkovita. Tako opevan nivojski pouk počasi izginja, uvedeno je ocenjevanje v nižje razrede itn. Ministrstvo pa bo moralo bistveno shujšati in osvoboditi šole svojega podcenjujočega odnosa. Pogledi.si