V letošnjem letu je bila strategija investiranja v delnice z nižjimi vrednotenji donosnejša tako v ZDA kot tudi Evropi (v vseh primerih so donosnosti izračunane v evrih in vključujejo dividende). Vendar je treba imeti v mislih, da je bilo nihanje razlik med donosnostma obeh pristopov opazno višje v ZDA, kjer pa je trenutna razlika nižja (0,5 odstotne točke v ZDA in 2,5 odstotne točke v Evropi).

Spodnji grafikon predstavlja razmerje med vrednostma indeksov, ki predstavljata gibanje donosnosti obeh strategij: MSCI Europe Value in MSCI Europe Growth v primeru Evrope ter MSCI USA Value in MSCI USA Growth v primeru ZDA. Dolgoročno gledano, je bila v obdobju zadnjih desetih let strategija investiranja v delnice z nižjimi vrednotenji manj donosna. V Evropi se je ta trend že obrnil, saj je strategija investiranja v delnice z nižjimi vrednotenji bolj donosna že od druge polovice leta 2012. V ZDA v zadnjih treh letih ni izrazitega trenda in krajšim obdobjem premagovanja ene strategije sledijo krajša obdobja premagovanja druge.

Treba pa je poudariti, da odločitev, katero strategijo izbrati, ne sme temeljiti na preteklih rezultatih, temveč na analizi gospodarskih trendov in določitvi stanja delniškega trga. V primeru, ko jasne slike ni mogoče določiti, je namesto slepe izbire strategije bolj priporočljivo investirati v širše razpršen portfelj delnic. Napačno izbrana strategija lahko namreč opazno pokvari donosnost portfelja.