Podjetje Optacore razvija tehnologije in naprave za proizvodnjo specialnih optičnih vlaken, ki niso namenjena uporabi v telekomunikaciji, pač pa v senzorski tehniki in tehnologiji, pri vlakenskih laserjih, fotonični tehnologiji, biomedicini, naftni in obdelovalni industriji. Njihova osrednja dejavnost je dobava opreme in tehnologije, ki predstavlja 80 odstotkov celotnih prihodkov. Poleg tega izdelujejo tudi optična vlakna in surovce za izbrane kupce, obnavljajo stare proizvodne naprave, izvajajo šolanje in prenos znanja. Ker je trg zelo spremenljiv, pospešeno razvijajo nove izdelke, vlakna in stekla oziroma surovce, iz katerih vlečejo specialna vlakna. Prav v tem segmentu si želijo povečati svoj tržni delež.

Razvili so tudi sodoben koncept procesnega vodenja, ki je zelo uspešen na trgu, saj ga lahko namestijo tudi na stroje konkurenčnih proizvajalcev in jih tako posodabljajo. V obdobju zadnjih nekaj let so tako prodali enako število samostojnih sistemov procesnega vodenja kot proizvodnih naprav. V letu 2013 so imeli skoraj tri milijone evrov prihodkov, v letu 2014 jih načrtujejo 3,6 milijona. Podjetje, ki ga vodi Borut Lenardič, ki je tudi eden od šestih solastnikov podjetja, 96 odstotkov izdelkov proda na tujih trgih vse od Japonske do Brazilije. Svojo prodajo so razdelili na tri ključne trge, kjer je prodaja tudi precej enakomerno porazdeljena: obe Ameriki, Azija (predvsem tako imenovani pacifiški rob: Kitajska, Japonska, Malezija, Singapur) in Evropa. Na globalni ravni imajo okoli 40 kupcev, med njimi so proizvajalci optičnih vlaken ali raziskovalno-razvojni inštituti oziroma univerze, v zadnjem času pa se pojavljajo tudi nove zelene investicije, kjer je potreba po izdelovanju specialnih optičnih vlaken.

Število projektov je lahko odvisno tudi od interesa posamezne države in njenih investicij v znanost ter razvoj takšnih izdelkov, a temu se lahko zelo hitro prilagodijo. Paradni konj v prihodnosti je tehnologija izdelave določenih tipov stekel, ki se uporabljajo v vlakenskih laserjih, kar predstavlja eno najbolj prodornih področij, ker se tehnologija seli od trdninskih k vlakenskim laserjem.

Med njihovimi večjimi kupci so Xian Optics Institute in YOFC na Kitajskem, ruski PNPPK, kanadski Coractive, japonski Hamamatsu Photonics ter različni razvojno-raziskovalni inštituti in univerze, kot sta poljska Tehnična univerza Bialystok in UNAM Institut Univerze Bilkent v Ankari, če naštejemo le zadnja dva večja projekta.

Njihove konkurenčne prednosti so, kot pravijo sami, poznavanje tehnologije, izobraževanje in celostna podpora stranki po nakupu, poleg tega imajo svoj laboratorij, kjer lahko stranke testirajo prototipe, polizdelke pa tudi prevzamejo in jih same testirajo v svojih proizvodnjah ter se nato odločijo za nakup.

Podjetje trenutno zaposluje 27 sodelavcev ter nekaj študentov. Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 31 let. Skoraj vsi zaposleni so v podjetje prišli prek pripravništva ali prakse. Na tak način najlažje izučijo inženirje prve stopnje. Ti pridejo s splošno izobrazbo, od njih ne pričakujejo, da bi poznali optična vlakna, ampak se morajo biti pripravljeni učiti, biti profesionalni, in tistim, ki pokažejo potencial, omogočajo razvoj kariere. V zadnjem času so najeli svetovalca za kadrovske zadeve, s katerim so skupaj razvili kadrovski razvojni načrt in organizacijsko shemo podjetja.

Njihov cilj je, da stalno razširjajo nabor izdelkov ter razvijejo in pripeljejo na trg boljše, novejše tehnologije. »V obdobju 2015–2020 bomo zadržali ali povečali tržni delež na področju proizvodne opreme za specialna optična vlakna, prav gotovo pa bomo pridobili zunanje partnerje in investitorje, ki bodo pomagali pri uveljavljanju novih oddelkov na svetovnem trgu in bodo predstavljali bazo za nastanek novih inovativnih centrov ali podjetij na osnovi pretežno lastnega znanja in tehnologije.« jpš