Korenine podjetja, ki je bilo vse do leta 2008 pravno s. p., segajo v devetdeseta leta preteklega tisočletja, ko je Ignac Mertik, ki je tudi gonilna sila podjetja, služboval kot tehnolog v podjetju IMP Avtomatika, sedanji Danfoss. Kasneje je sodeloval s tem podjetjem kot kooperant, od katerega je celoten program skupaj z razvojem za program regulacije in nivojnih stikal odkupil.

V letu 2004 so začeli intenzivneje delati za širitev trgov, pri čemer se je vodstvu pridružil Matjaž Kolovič, ki je prevzel vodenje komerciale. Podjetje je uspešno prebrodilo tudi krizno obdobje med letoma 2008 in 2009, ko je podjetju promet upadel, a se po 2009 stabiliziral in od tedaj strmo raste.

Podjetje je med 118 slovenskimi podjetji, ki so dejavna na področju proizvodnje elektronskih komponent, na 15. mestu po prihodkih, na 11. po dobičku in na 17. po dodani vrednosti. Prihodki podjetja vse od leta 2009, ko so ustvarili slabih 800.000 evrov prihodkov, strmo naraščajo in leto 2013 je podjetje s tedaj 23 zaposlenimi zaključilo s 3,17 milijona evrov prihodkov.

Okoli 70 odstotkov proizvodnje izvozijo neposredno predvsem v Evropsko unijo in Švico, posredno prek slovenskih kupcev pa skorajda v celoti. Njihove izdelke je mogoče najti na vseh celinah. Njihovi kupci prihajajo s področij medicine, varilne tehnike, elektronike v letalstvu, igralništva, vojaške telekomunikacije, signalizacije cestnega in železniškega prometa...

Podjetje je sicer prvi certifikat ISO 9001 dobilo že leta 2006 in ga od tedaj dvakrat recertificiralo, in sicer v letih 2009 in 2013. Danes imajo štiri poslovna področja: strojno polaganje SMD- in THT-komponent na tiskana vezja, konfekcioniranje kablov, lasten razvoj in proizvodnja RSO, EMI-filtrov za odpravo motenj in končna montaža elektronskih sklopov. Njihova največja konkurenčna prednost, poudarjata Mertik in Kolovič, je velika proizvodna fleksibilnost, saj lahko izdelajo serijo samo petih kosov ali pa serijo milijon kosov.

Njihove ključne vrednote so zagotavljanje realne cene, spoštovanje rokov in vgradnja kvalitetnih komponent z zanesljivim poreklom. Reklamacij skorajda ne poznajo. Po Mertikovem mnenju trg njihovo kakovost prepoznava. Trgov ne osvajajo tako, da bi napadali in izrivali konkurenco, pač pa na trg postavijo svoje izdelke in prepustijo kupcu, da se odloči – ime MI Elektronika je namreč že nekaj časa prepoznavno na tem področju gospodarstva.

Njihova vizija je v nekaj letih postati najboljši in največji ponudnik elektronskih sklopov na slovenskem trgu. V teh dneh se MI Elektronika seli v nove poslovno-proizvodne prostore, kar jim bo dalo še boljše pogoje za delo. Rasti s tako dinamiko, kot so jo imeli pretekla leta, sicer ne pričakujejo, želijo si predvsem dolgoročno konstantno rast. Panoga ima v prihodnje še velik razvojni potencial, je prepričan Mertik.

V preteklosti so razvili zelo zanimivo obliko sodelovanja z mladimi tehnološkimi podjetji, ki so globalno usmerjena. »Imamo posluh za njihove potrebe in probleme,« pravi Mertik, ki je prepričan, da se jim bo na dolgi rok to obrestovalo. Tovrstno sodelovanje vzpostavijo na temelju ocene perspektivnosti in tveganja projekta, ki pa ni samo plod analitike, pač pa tudi subjektivne ocene.

Inovativnosti prav posebej ne spodbujajo, saj jo razumejo kot nekaj samoumevnega. Si pa prizadevajo zaposlovati ljudi, ki so samoiniciativni in željni učenja ter pri delu pedantni. Podjetje je odprto tudi za študente. Zato jih občasno obiščejo študenti elektrotehnike Univerze v Ljubljani. Ključna v odnosu do sodelavcev pa se jim zdita pravičnost in pošteno plačilo za opravljeno delo. »Konec koncev je smoter podjetja ustvarjati vrednost za vse udeležence,« poudarja Kolovič ob dejstvu, da je v Sloveniji še vedno preveč primerov slabih praks. jpš