Spomnimo, da Litija spada med rekorderke po stopnji zadolženosti slovenskih občin, saj je bila že konec lanskega leta zadolžena za 18,4 milijona evrov. Nič kaj obetavna pa ni napoved dodatnega dolgoročnega zadolževanja za namen odkupa medgeneracijskega središča v Socialnovarstvenem centru (SVC) Litija, ki predstavlja največjo luknjo v občinski blagajni. Občina se je sicer maja prijavila na razpis za razvoj regij, kjer bi lahko pridobila 7 milijonov evrov evropskih sredstev za nakup omenjenega središča, vendar na rezultate razpisa še čaka, pojasnjuje župan Franci Rokavec in dodaja, da bo od tega odvisna tudi realizacija dodatne zadolžitve še v tem letu. A dejstvo je, da je ministrstvo rezultate tega, sicer zelo nenavadnega razpisa zdaj že objavilo in Litije med dobitniki denarja ni. Naj spomnimo, gre za zadnji razpis za evropska sredstva v tekoči finančni perspektivi, ko se je denar delil po principu »kdor prej pride, prej melje« in so župani vloge oddajali točno ob polnoči na bencinskih črpalkah. Litijani so jo očitno oddali minuto prepozno...

Načrtovali bistveno več prihodkov, kot jih lahko realizirajo

Poleg omenjenih 7 milijonov evrov, ki jih očitno ne bodo dobili, je občina letos iz državnega proračuna načrtovala še 5 milijonov evrov za gradnjo čistilne naprave in 723.000 evrov za energetsko sanacijo zdravstvenega doma, podružničnih šol Dole pri Litiji in Kresnice ter večnamenskega objekta v OŠ Gabrovka, vendar so do zdaj prejeli le 3 milijone evrov za čistilno napravo. Rokavec sicer pravi, da se stanje v državnem proračunu izboljšuje, vendar so se na občini že sprijaznili, da iz Ljubljane ne bodo dobili vseh predvidenih sredstev.

Prav tako so se bržkone ušteli tudi pri drugih načrtovanih prihodkih. Od prodaje zemljišč so si namreč obetali 1,16 milijona evrov, do zdaj pa prodali le za 56.179 evrov kmetijskih in stavbnih zemljišč ter gozdov. Rokavec, ki ni povedal, katera zemljišča konkretno še nameravajo prodati in kolikšno kupnino pričakujejo, sicer pojasnjuje, da je ta prodaja načrtovana v jesenskih mesecih, vendar je v poročilu o polletni realizaciji proračuna že zapisano, da bodo prihodki s tega naslova do konca leta nižji od načrtovanih. Kar zadeva druge nedavčne prihodke, ki so ob polletju znašali 90.000 evrov, v celotnem letu pa so jih predvideli za milijon evrov, pa občina zaostaja predvsem pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki bi jih po načrtih do konca leta morali zbrati še za okoli 240.000 evrov, in pri izrednih nedavčnih prihodkih, ki so jih za letos predvideli za 704.000 evrov, do zdaj pa iztržili manj kot 10.000 evrov. Gre za razne izvršbe in rubeže, o katerih Rokavec odločitev sodišča pričakuje v jesenskih mesecih, pri tem pa dodaja, da delna sodna poravnava za zemljišče čistilne naprave še poteka in bo predmet odločanja na jutrišnji seji občinskega sveta.

Primanjkljaja že za več kot milijon evrov

Posledica nižje realizacije predvidenih prihodkov ob polletju pa je za sabo potegnila tudi nižjo realizacijo odhodkov, in sicer so od predvidenih 29,5 milijona evrov do konca avgusta realizirali le 12,4 milijona evrov, poplačilo največjega deleža obveznosti pa prestavljajo na november in december, torej na čas po lokalnih volitvah.

So pa na drugi strani do konca avgusta porabili že 80 odstotkov od 384.000 evrov, predvidenih za plače zaposlenim v občinski upravi, kar pomeni, da bi morali do konca leta zagotoviti še okoli 100.000 evrov. A Rokavec ostaja skop tudi s pojasnili, od kod bodo vzeli sredstva za ta namen. »Pri plačah zaposlenih gre za določena odstopanja, ki pa se bodo uskladila znotraj kontnega področja,« je bil kratek Rokavec, ki pa ga usklajevanje proračunskih sredstev kljub težavam ne skrbi. Precej večji od načrtovanega je bil namreč konec avgusta tudi proračunski primanjkljaj, ki je znašal že dober milijon evrov, čeprav bi konec leta moral znašati 565.467 evrov. Rokavec pravi, da ga bodo znižali z rebalansom občinskega proračuna. A se ta obeta šele po lokalnih volitvah, prav tako pa še ni jasno, kako bodo uskladili proračunske postavke.