Sicer pa se kmalu obeta še ena velika pridobitev, informacijsko središče Bohinjka pri Stari Fužini. Gre za naložbo, ki jo podpira evropska skupnost, nova pridobitev bo veljala 1,4 milijona evrov in naj bi bila končana do junija prihodnje leto. Koristila bo tudi lokalnemu prebivalstvu, saj bodo domačini lahko dobili koristne informacije in razlage predpisov, ki veljajo v parku in ki so pomembni za njihovo bivanje v njem. Zdaj po tovrstne informacije morajo na Bled. Gradnja po podatkih iz javnega zavoda TNP poteka po terminskem načrtu, kar pomeni, da bo Bohinjka odprta junija prihodnje leto in informacijsko središče bo vsaj manjši obliž na rane ob dejstvu, da ni bila uresničena zaveza o preselitvi sedeža javnega zavoda Triglavski narodni park v Bohinj. Prav tam pa je do parka kritičnih največ ljudi, ki jih moti tako izvajanje predpisov o rušenju črnih gradenj, kjer so zdaj dosegli moratorij, kot tudi dejstvo, da država svojega novega zakona o parku niti po nekaj letih ne uspe ustrezno izvajati (na primer s prostorskimi rešitvami za Vogel).

Nasploh pa je park še vedno tudi območje, kjer se odnos do narave kaže tudi v številu kršitev, opozoril in plačilnih nalogov. Nadzorniki TNP pri tem ugotavljajo približno enako stanje kot lani, pri (podatki za pol leta) 15 plačilnih nalogih je šlo za napačno parkirana vozila oziroma nedovoljeno šotorjenje in kurjenje v naravi na območju parka.