Sleme in greben se pokrivata s slemenjaki in se nahajata na stičiščih najvišjega dela strešnega krila. Sleme v horizontalah, greben v poševninah. Prezračevalni kanal pod kritino zrak v kapnem predelu strehe dovaja ter ga odvaja v najvišjih točkah (sleme, greben). V praksi se to izvede z zračniki, ki poskrbijo za odvod zraka nekje v preseku približno 20 do 30 cm2 , kar pa je premalo. Tako je treba zagotoviti dodaten odvod zraka, in sicer v slemenu in grebenu.

Ko govorimo o zračenju, še nekaj besed namenimo prezračevanju. Za osnovo smo povzeli predpis DIN 4108-3. Pri prezračevanju govorimo o minimalnem preseku odprtine za dovod zraka, ki ne sme biti manjša od 200 cm2/m1 ali 2 ‰ površine strehe za meter širok pas v smeri kap–sleme ter presek 0,5 ‰ za odvod zraka v območju slemena.

Slemenjake so v preteklosti na grebenih in slemenih polagali v malto (mokra montaža). Malta je poskrbela za to, da jih veter ni pometal z strehe in da pod kritino ni nanašal prahu, listja, snega … Z uvedbo slemensko-grebenskih trakov ali elementov se je uveljavila suhomontažna vgradnja slemenjakov. Prezračevalni trakovi so skupaj s sponkami za slemenjak nadomestili malto. Sponka služi kot element za pritrjevanje, slemensko-grebenski trak (ali element) pa kot zaščita pred nanosom nesnage in snega. Z uporabo teh elementov smo pridobili možnost dodatnega odvajanja zraka v predelu slemen in grebenov in v celoti izboljšali zračenje strehe, ki je izjemno pomembno tako pri kovinskih kritinah kot tudi vseh drugih.

Pri izvedbi suhomontažnega slemena je treba slemenjak privzdigniti od kritine za približno 10 mm, kar storimo s slemensko letvijo ali desko. Priporočamo izvedbo s slemensko desko, saj ta v zimskem času preprečuje prehod toplega zraka (južna stran strehe) na nasproti ležečo severno stran strehe in s tem nastajanje žleda. Z tako vgrajenim slemenjakom dobimo dodaten odvod zraka v slemenu, in sicer približno 100 do 130 cm2/m1 (ena stran slemena). Če temu prištejemo še presek zračnika, dobimo presek približno 130 do 160 cm2/m1 (na eno stran strehe). Ker je zahteva po prezračevanju na položnejših strehah in strehah z daljšimi špirovci večja, je priporočljivo presek odvoda zraka povečati s kovinskim prezračevalnim elementom, ki ga namesto klasičnih zračnikov montiramo pod predzadnjo vrsto kritine po celotni dolžini slemena.

Že podatek o preseku 180 cm2/m1 pove, da je ta odvod kar nekajkrat večji od odvoda zračnika (20 do 30 cm2) ki se montira približno na vsakih 80 cm oziroma med nekaj špirovcev. Prednost suhomontažne izvedbe slemena je v dodatnem prezračevanju, hitrejši ter cenejši vgradnji ter tudi enostavni demontaži pri morebitnem lomu slemenjaka ali morebitnih popravilih strehe. (ak)