Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pojasnjujejo, da postopek izdelave državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline še ni končan in da zaradi nasprotovanja domačinov trenutno izdelujejo dodatne strokovne podlage za izboljšavo načrtovane gradnje, ki jih bodo javno predstavili v drugi polovici prihodnjega leta.

Ljubečna prestavljena za dalj časa

Suhi zadrževalniki v Spodnji Savinjski dolini so bili že od vsega začetka načrtovani za drugo fazo projekta, ki naj bi bila končana šele do leta 2023. Drugačni so bili načrti z gradnjo suhega zadrževalnika na Ljubečni, kjer so lastniki zemljišč prav tako ostro nasprotovali gradnji in zemlje ne bi prodali, tudi če bi jim država zanjo izplačala trikratno ceno. Ker gre za objekt, ki je za poplavno varnost vzhodnega dela Celja pomemben, so zadevo poskušali rešiti tako, da so načrtovalci lokacijo objekta preselili nekoliko bolj na jug, kjer naj bi se z lastniki načelno že dogovorili o prodaji, zato, kot kaže, glede lastništva ni pričakovati težav. Kljub temu so se postopki zapletli, tako da na Ljubečni verjetno še dolgo ne bo suhega zadrževalnika. Ker se bo poseg opravljal tudi na delih zemljišč, ki v prvotni lokaciji niso bila zajeta, je Agencija RS za okolje pred kratkim sprejela sklep, da je treba za nameravano spremembo posega izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje. V Mestni občini Celje so bili zelo razočarani in šokirani, ko so izvedeli, da je ministrstvo projekt preložilo v prihodnjo finančno perspektivo.

Stroji se selijo na Voglajno in Hudinjo

S preostalimi štirimi suhimi zadrževalniki v Celju in Vojniku ni bilo težav pa tudi gradnja preostalih protipoplavnih ukrepov, ki so jih začeli predlani, gre še kolikor toliko po načrtu. Ko bo končana prva faza projekta, ki obsega Celje, Vojnik, Laško in Luče, se bodo po zagotovilih strokovnjakov poplavno ogrožene površine zmanjšale za 1475 hektarjev, neposredno korist pa bo imelo nekaj več kot 12.000 ljudi.

Letošnja jesen in zima bosta v znamenju del na Voglajni in Hudinji. Septembra naj bi zabrneli gradbeni stroji ob pokopališču v Vojniku, kjer bodo delno prestavili strugo Hudinje in postavili protipoplavne nasipe. Dela bodo potekala tudi od sotočja Savinje z Voglajno do mostu na Teharski cesti, nato pa se bodo delavci počasi pomikali gorvodno do Godčevega mostu. Sredi septembra se nadaljujejo tudi dela na območju Luč. Do konca oktobra naj bi gradbinci gorvodno od vojaškega mostu do Juvanovega jezu očistili korito Savinje, uredili brežino njenega levega brega in sanirali cestni nasip. V Laškem so že prestavili strugo reke Savinje v Marijagraškem ovinku, kar je bil velik zalogaj, načrtujejo pa še ureditev Savinje do Strmce in naprej do ovinka pri Udmatu.