Velenjsko podjetje Plastika Skaza razvija in proizvaja izdelke iz visokotehnoloških materialov, med katerimi so tudi bio materiali in reciklati. Nastalo je leta 1977 in je tipično družinsko podjetje v vodenju druge generacije družine. Zakonca Igor in Tanja Skaza sta iz proizvodnega podjetja za znane kupce podjetje preoblikovala v razvojno-prodajno družbo.

Podjetje je v svoji branži, kjer v Sloveniji sicer skupno deluje 553 podjetij, peto po prihodkih in dobičku ter sedmo po kapitalu. Leto 2013 so zaključili z dobrimi 24 milijoni evrov prihodkov od prodaje, letošnje leto pa bodo predvidoma končali s 30 milijoni. Menedžment podjetja tvorijo Tanja Skaza, ki skrbi za vizijo in strateško usmerjanje podjetja, Igor Skaza, generalni direktor, ki upravlja razvoj del in tehnologijo, ter Ana Laura Rednak, ki je zadolžena za celotno komercialno področje. Skoraj vso proizvodnjo izvozijo, od tega predstavljajo sedem odstotkov izdelki, ki jih prodajajo pod lastno blagovno znamko, četrtina proizvodov pa je plod njihovih razvojnih rešitev.

Njihovi kupci so iz elektroindustrije, pohištvene in avtomobilske industrije ter bele tehnike s trgov Evrope, Rusije, ZDA, Japonske in Kitajske. Laura Rednak pravi, da tudi če potencialni kupec prinese samo idejno »skico na listku papirja«, so sedaj sposobni to idejo spraviti rentabilno na trg. Kupci so to zaznali in tako so se leta 2012 lahko prvič pohvalili z večjim številom novih projektov, med katerimi je tudi uvedba novih tehnologij in razširitev razvojnega oddelka.

Tanja Skaza je zelo ponosna na dosežen napredek podjetja, še posebej, ker se zaveda, da je bil narejen z lastnimi ljudmi iz Šaleške doline. Glede na dejstvo, da je njihova smer postati razvojni dobavitelj vsem ključnim partnerjem in razvijati izdelke pod lastno blagovno znamko, se zaveda, da jim še vedno primanjkuje določenih znanj, ampak spreminjajo koncept razmišljanja, da če so sposobni vložiti milijone v tehnološko opremo, jih bodo tudi v bodoče znanje ključnega kadra, ki ustvarja dodano vrednost podjetja. Zato je toliko bolj razumljiv ponos, da so pri vseh večjih koncernih že dosegli status produktno-razvojnega dobavitelja (Servis level 1). Dolgoročno imajo za cilj, da bodo v Sloveniji povečevali obseg razvojno-prototipskega dela, proizvodnjo pa delno posredovali kooperantom, takim, kot so bili sami pred 25 leti.

V podjetju gojijo štiri vrednote: zagotavljanje kakovosti, osredotočenost na hitrost in fleksibilnost poslovanja, razvijanje dolgoletnega partnerstva in skrb za okolje, pomembno pa se jim zdi spoštljivo in ustvarjalno sodelovanje. Pri iskanju poti iz krize so v letu 2008 začeli intenzivno implementacijo kadrovske strategije, ki je temeljila predvsem na psihometričnih testih ter na kariernih načrtih, kjer so pri ljudeh iskali predvsem skrite talente za posamezna področja.

»Ključni v podjetju so sodelavci, saj stroji ne ustvarjajo dodane vrednosti, ampak ta je ustvarjena z ljudmi, ki delajo za stroji,« poudarja Rednakova. Standardi, certifikati so za podjetje nekaj samoumnevnega, ker pa želijo povečati konkurenčnost na evropski ravni, so v letu 2013 začeli tudi tako imenovani koncept Toyota way. Podjetje so razdelili v mini družbe, ki predstavljajo poslovno-strokovne samostojne oddelke. Vsaka mini družba ima svojo vizijo, svojo poslanstvo in svoje finančne kazalnike. Vse pa je v povezavi s krovnimi kazalniki in vodje lahko vsak trenutek vedo, kako profitabilno deluje njihova celica.

Z nekaterimi partnerji sodelujejo že od vsega začetka. Njihov ključni kriterij sodelovanja je, ali lahko skupaj z njimi dosežejo skupne razvojne in poslovne sinergije. Prav tako pomemben kriterij sodelovanja je ujemanje na podlagi vrednot in poslovnih konceptov. Odnos »ljudje so posel » vodi tudi do trženja »od ust do ust«, prek katerega so dobili kar nekaj dobrih projektov. V letu 2014 začenjajo strokovno trženje, od katerega si obetajo kar nekaj novih kupcev in razvojnih projektov.

So soustanovitelji visoke šole za polimere v Slovenj Gradcu in intenzivno sodelujejo tudi z drugimi fakultetami, kot so fakulteta za strojništvo iz Ljubljane, Gea College, ekonomska fakulteta in fakulteta za logistiko. V teh šolah predavajo in omogočajo študentom prakso ter pridobivanje izkušenj. jpš