Evropska komisija je odobrila projekta, kar pomeni, da sta upravičena do evropskih sredstev in da je potrjen znesek, je pojasnila tiskovna predstavnica evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna, Shirin Wheeler.

Projekt poljanske obvoznice sodi v finančno obdobje 2007-2013. Njegova celotna vrednost je 41,4 milijona evrov, od tega EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) sofinancira 85 odstotkov ali približno 35,2 milijona evrov. Izvedba projekta je načrtovana do konca prihodnjega leta, so pojasnili v komisiji.

"Ta projekt ne bo le pomagal ohraniti območja izjemnega kulturnega pomena, temveč bo tudi izboljšal varnost ljudi - obiskovalcev, kolesarjev in še posebej šolarjev. Preusmeritev prometa na obvoznico bo zmanjšala onesnaževanje. Ključno je tudi, da je lahko to pomembna spodbuda za stanovanjski in gospodarski razvoj Poljanske doline," je ob potrditvi projekta poudaril evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn.

Eden največjih infrastrukturnih projektov

Projekt poljanske obvoznice je po komisarjevih besedah primer uporabe evropskih regionalnih sredstev za izboljšanje konkurenčnosti države, kulturne dediščine in blaginje lokalnih prebivalcev.

Gradnja poljanske obvoznice je eden največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, ki se je v minulih letih soočal s številnimi zapleti, na primer po stečaju Primorja so se pojavile velike težave pri iskanju izvajalca.

Poljanska obvoznica od Ljubljanske ceste skozi Suho in predor pod Stenom do priključka na obstoječo cesto v Poljansko dolino pri Zmincu je dolga skoraj štiri kilometre in vključuje en predor, sedem mostov, dva podvoza in dva podhoda ter pet opornih konstrukcij.

Projekt novogoriške čistilne naprave, ki ga je komisija potrdila julija, prav tako sodi v finančni okvir 2007-2013. Celotna vrednost projekta je po navedbah komisije približno 42,9 milijona evrov, odločitev komisije se nanaša na 35,1 milijona evrov, od katerih EU iz Kohezijskega sklada (CF) sofinancira 85 odstotkov ali približno 29,8 milijona evrov. Tudi izvedba tega projekta je načrtovana do konca leta 2015.

Čistilna naprava za tri občine

Čistilna naprava bo prečiščevala odpadne vode treh sosednjih občin - Mestne občine Nova Gorica ter občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica. Skupna zmogljivost čistilne naprave, ki jo bodo postavili ob Vrtojbici, bo na začetku 41.000 populacijski enot, pozneje pa bo njena kapaciteta 50.500 enot.

Čistilna naprava bo stala na območju šempetrsko-vrtojbenske občine in bo 800 metrov oddaljena od Vrtojbe, tako da s svojim delovanjem prebivalcem ne bo povzročala težav. Ob čiščenju odpadnih voda bodo uporabili tudi filtracijo vode, blato pa bodo posušili in ga pozneje kot kurivo skurili v bližnjem Salonitu ali kateri drugi sežigalnici.

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče bodo zgradili tudi 18,7 kilometra novih kanalizacijskih vodov, največ, 10,2 kilometra v občini Miren-Kostanjevica. Zgrajenih bo tudi 12 črpališč, 27 razbremenilnih objektov ter štirje zadrževalni bazeni. Občine pa bodo ob tem opravile rekonstrukcije vodovodov in ostale infrastrukture ter po zaključku uredile krajevne ceste in ulice.