»Kongresni turizem je bil opredeljen kot eden nosilnih stebrov naše turistične ponudbe že v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana 2007–2013 kot tudi v novem dokumentu, veljavnem za obdobje 2014–2020. Je segment, ki generira najvišjo povprečno potrošnjo, dodano vrednost in poleg ekonomskih tudi nezanemarljive posredne učinke. Turistično gospodarstvo zagotovo izkazuje veliko zanimanje za nadaljnji razvoj kongresne dejavnosti v Ljubljani, ki je povzet tudi v razvojnem dokumentu Kongresna Ljubljana 2020,« pravi Tatjana Radovič iz Kongresnega urada Ljubljana.

Ob tem Radovičeva dodaja, da imajo številni tuji znanstveniki, vrhunski strokovnjaki ali vplivni menedžerji, ki Ljubljano obiščejo zaradi strokovnega ali korporativnega srečanja, razvejene poslovne kroge, znotraj katerih lahko postanejo naši dobronamerni »ambasadorji«. »Pozitivni odmevi, tudi z letošnjih večjih mednarodnih kongresov, izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva tujih udeležencev, ki jih Ljubljana in Slovenija največkrat pozitivno presenetita ali celo navdušita. Vsak zadovoljen kongresni gost je naš promotor, ki ima tudi visok potencial, da se k nam vrne zasebno.«

Vsako priznanje pozitivno vpliva na ugled

Revija Kongres, ki se je skozi leta že dodobra uveljavila v mednarodnem medijskem prostoru v segmentu kongresne industrije, je v letu 2012 drugič razpisala nagrado kongresna zvezda (»Meeting Star Award«) za (izjemne) dosežke na področju tržnega komuniciranja destinacij, kongresov, dogodkov in kongresnih ponudnikov v jugovzhodni Evropi, ki je bila podeljena na borzi Conventa 2013. V kategoriji najboljše kongresne destinacije v tej regiji je po oceni mednarodne žirije nagrado prejela Ljubljana. Ocenjevali so 25 kongresnih mest v regiji, za Ljubljano pa sta se uvrstila Gradec in Zagreb.

Ljubljana je takrat prejela povprečno oceno 4,4 od petih možnih točk. Kategorije pod drobnogledom so zajemale naravne in kulturne dejavnike (turistična privlačnost destinacije), splošno in prometno infrastrukturo, turistično infrastrukturo oziroma ponudbo, kongresno infrastrukturo (ta je bila s 4,7 točke najvišje ocenjena) in subjektivno oceno.

Analiza natančno razčlenjenih meril kaže, da so bili kot zelo uspešni ocenjeni dejavniki lokacija, kongresne zmogljivosti in dodatna ter zunajkongresna ponudba. V celoti pa je Ljubljana opredeljena kot prijazna in privlačna, hkrati pa tudi konkurenčna kongresna destinacija z vidika cene in kakovosti. Zelo pozitivno je bilo ocenjeno tudi delovanje Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana.

Nekoliko manj uspešno pa je Ljubljana izpolnila merila dostopnosti, kakovosti storitev (nihanja), informacij in ugleda oziroma prepoznavnosti, lokalne podpore in nastanitvene ponudbe. Med slabostmi analiza izpostavlja nihanje v kakovosti ponudbe (storitev) in pomanjkanje hotelskih zmogljivosti v vrhuncih sezone.

Poročilo je še povzelo, da ima Ljubljana vse primerjalne prednosti in tudi izkušnje, da na kongresnem trgu vzhodne in jugovzhodne Evrope zasede še boljše mesto.

Za leto 2013 pa je Ljubljana prejela certifikat odličnosti v okviru kongresne zvezde na osnovi raziskave skritega gosta, z oceno 4,46 točke, kar je celo nekaj decimalk bolje kot leto prej. S tem se je uvrstila med 10 top kongresnih destinacij v širši regiji. To so podatki, ki pričajo o tem, da je položaj Ljubljane precej stabilen.

»Kongresna zvezda je v prvi vrsti marketinška nagrada, ki nima neposrednega vpliva na pridobivanje kakšnega konkretnega dogodka več,« poudarja naša sogovornica, hkrati pa dodaja, da so obe priznanji posebej izpostavili, saj ima vsako tovrstno priznanje pozitiven vpliv na krepitev ugleda Ljubljane kot kongresne destinacije.

Usmerjenost v izboljšanje kongresne infrastrukture

Velik del vlaganj v turistični sektor v Ljubljani v preteklih letih je bil usmerjen v izboljšanje kongresne infrastrukture. Tako so samo lani v Cankarjevem domu v celoti prenovili Linhartovo dvorano in zamenjali sedeže ter osvežili osrednjo Gallusovo dvorano. Razvijajo se novi produkti, ki so zanimivi za motivacijske programe v segmentu korporativnih dogodkov, v letošnjem letu pa so se odprle nekatere nove letalske povezave. Prav povečana frekvenca teh, vključno z novimi destinacijami, je za razvoj in konkurenčnost kongresne ponudbe Ljubljane in Slovenije ključnega pomena. Dva vrhunska kongresna centra in zelo dobro razvita konferenčna hotelska ponudba so nedvomno naši močni aduti v primerjavi z neposredno konkurenco, kjer pa se obetajo večja vlaganja v kongresne centre, še dodaja Radovičeva. ir