Čeprav je bila najboljša arhitekturna rešitev za novo Nacionalno in univerzitetno knjižnico (NUK II) izbrana sredi leta 2012, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni nič bliže začetku gradnje kot pred več kot dvema desetletjema, ko so začeli govoriti o novogradnji. Ministrstvo je sicer naredilo minimalen korak naprej, ko je lani septembra (torej več kot eno leto po zaključku arhitekturnega natečaja) z arhitekturnim birojem Bevk Perović arhitekti sklenilo pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Vrednost pogodbe je 1,9 milijona evrov, so povedali na ministrstvu.

A izkazalo se je, da ministrstvo za izobraževanje nima niti teh 1,9 milijona evrov za plačilo izdelave celotne dokumentacije, saj je zaradi pomanjkanja sredstev z arhitekti sklenilo aneks k pogodbi, v katerem je naročilo le izdelavo idejne faze projekta, v kateri bodo arhitekti svojo natečajno rešitev uskladili s pogoji soglasodajalcev. Ta idejna faza naj bi bila zaključena predvidoma prihodnji mesec, so povedali na ministrstvu. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacija za izvedbo pa bosta morali počakati na »boljše čase«.

Celoten projekt gradnje nove knjižnice in vse potrebne infrastrukture bi po oceni ministrstva za izobraževanje stal približno 50 milijonov evrov, toda na ministrstvu nimajo zagotovljenih virov financiranja. Pričakujejo, da se bodo gradnje lahko lotili z evropskimi kohezijskimi sredstvi iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ker pa omenjeni program še ni bil sprejet, na ministrstvu niso mogli podati ocene, koliko evropskih sredstev bi lahko iz evropske blagajne pridobili za NUK II. Iz istega razloga niso mogli niti napovedati začetka gradnje. »Informacije o nadaljevanju projekta bo možno dati po sprejetju operativnega programa in rebalansa proračuna za leto 2015,« so skopo napovedali na ministrstvu.

Ko smo ministrstvo vprašali, kakšen je rezervni načrt, če pridobivanje evropskih sredstev ne bi bilo uspešno, smo dobili le splošen odgovor: »Ministrstvo si je za izvedbo projekta NUK II vseskozi prizadevalo zagotoviti sredstva iz evropskih strukturnih skladov, vendar je trenutno operativni program še v pripravi, zato konkretnih odgovorov glede financiranja tega projekta ne moremo podati.«