Mondeno letovišče ima tudi bogato zgodovino kongresne dejavnosti, saj ta sega še v čas nekdanje Jugoslavije, ko je bilo mesto vodilna kongresna destinacija vse Jugoslavije.

»Bled je po strukturi, logistiki in ponudbi idealna destinacija za gostovanje dogodkov asociacij. V rangu petstotih metrov so namreč nanizani osrednji konferenčni hoteli različnih kategorij, ki posledično zadovoljijo potrebe različnih profilov udeležencev,« razlaga Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled.

Dodaja, da se trudijo privabljati dogodke s področij, katerih DNK ustreza DNK destinacije kot take, saj je v tem primeru multiplikativen učinek še toliko večji.

Najboljši gostje, tako meni naša sogovornica, so tisti, ki na Bledu in nasploh v Sloveniji prepoznajo dobro razmerje med kvaliteto in ceno. Ker razmišljajo prvenstveno z vidika vsebine ponudbe, ne pa z vidika stroška, lahko Bled tudi drugače doživijo – v tisti pravi luči destinacije, ki je živela svojo zlato ero in ima tako po naravnih danostih kot po ustvarjeni vrednosti neprecenljivo vsebino.

Po drugi strani imajo gostje, ki so za visoko raven storitve pripravljeni plačati več, tudi višja pričakovanja in so tako tudi zahtevnejši – vendar so prav ti gonilo napredka, saj silijo ponudnike v povezovanje in stalno izboljšavo ponujene storitve.

Gostje se na Bled radi vračajo. »Pravimo, da moraš Bled začutiti, da se vanj zaljubiš. In ne samo to, da vsak, ki ga začuti, postane tudi njegov ambasador. Dejansko je večina gostov na Bledu povratnikov, ki se vračajo k nam v različnih zasedbah in letnih časih ter s svojo izkušnjo navdušujejo naprej znotraj svojih krogov,« še dodaja Štravs-Podlogarjeva.

Prednost Bleda kot kongresne destinacije je tudi lahka dostopnost; ljubljansko letališče je oddaljeno 30 minut, ena od možnosti je tudi letališče Celovec. »Prednost je tudi varnost, kar v teh časih sploh ni zanemarljivo,« poudarja sogovornica in dodaja, da je na Bledu mogoče organizirati poslovne dogodke v vseh letnih časih, saj je Bled privlačen tudi jeseni in pozimi ter ponuja veliko posebnih prizorišč, med njimi najbolj izstopata grad in Blejski otok. ir