Zbor udeležencev dogodka bo na ploščadi pri križišču s Kržičevo ulico, piše v vabilu. Organizatorji napovedujejo, da bodo opozorili na pomen načrtovanja ulic in cest za ljudi in ne za avtomobile. "Ko ulični vrvež izpodrinejo avtomobili, nam ostanejo zgolj beton, onesnažen zrak in hrup. Ko postane ulica neprijetna za zadrževanje ljudi, izgubi socialni vidik in ostane brez duše," so zapisali na profilu na Facebooku.

Pojasnili so, da se je na posvetu o širitvi Dunajske ceste junija letos izkazalo, da načrtov Mestne občine Ljubljana (MOL) strokovna javnost, lokalno prebivalstvo in nevladni sektor ne podpirajo. "Ravno tako se načrti o širitvi ne skladajo s prometno strategijo občine, ki pravi, da je treba avtomobilski promet nadomeščati z mestnimi avtobusi, kolesarjenjem in hojo," so dodali.

Posvet o tem, ali je potrebna širitev Dunajske ceste je junija organizirala Koalicija za trajnostno prometno politiko. Vodja odseka za promet na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Peter Skušek je takrat povedal, da bi s širitvijo dela Dunajske ceste med Vilharjevo cesto in Topniško ulico predvsem rešili problem križišč in na tem območju povečali pretočnost prometa.

Pojasnil je, da treba med drugim preurediti več križišč ob Dunajski cesti, skozi katere se po zdajšnji ureditvi ne da zavijati na Dunajsko cesto oziroma z nje. Predvidena prenova zajema tudi povečanje števila voznih pasov na delu Dunajske ceste, s čimer bi povečali pretočnost križišč, obenem pa bi na tem delu tudi uredili pločnik in kolesarko stezo. Javnemu potniškemu prometu bi bil namenjen poseben rumeni pas.