Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Soče je ocenjen na skoraj 50 milijonov evrov, od tega bodo občine dobile 28,5 milijona iz kohezijskega sklada, skoraj 14 milijonov pa pričakujejo iz državnega proračuna. Čistilna naprava ob potoku Vrtojbica, poldrugi kilometer od sotočja z reko Vipavo, naj bi poskusno začela obratovati novembra prihodnje leto. »Imamo manjše zamude, ki naj ne bi vplivale na končni rok gradnje. Na kanalizacijskem omrežju imamo opravljenih 30 odstotkov del. Do zamud prihaja predvsem zaradi zahtevnosti projekta,« pravi Mitja Gorjan iz družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, sicer pa vodja gradnje. Gorjan dodaja, da bodo poleg čistilne naprave zgradili tudi skoraj 19 kilometrov kanalizacijskega omrežja. »Kjer bo osrednja čistilna naprava, nastajajo trije bazeni. V največjem bo voda očiščena do kopalne vode. Po začetku delovanja čistilne naprave bosta potoka Vrtojbica in Koren tekla čista v Vipavo oziroma v Italijo,« zagotavlja Gorjan.

Na gradbiščih so trenutno kar štiri podjetja, največja dela pa opravljajo v Mirnu in Vrtojbi. Gradnjo čistilne naprave s spremljajočimi objekti so zaupali francoski firmi OTV Aquarence, na gradbišču pa sodelujeta še idrijski Kolektor Koling in Cestno podjetje Gorica. »Čistilna naprava naj bi zadostila potrebam za čiščenje za naslednjih 30 let. Dovolj velika bo za približno 50.000 prebivalcev, šole in vrtce, bolnišnico in industrijske objekte. Pomembno je tudi dejstvo, da po začetku obratovanja sistema naj ne bi prišlo do bistvenih podražitev za gospodinjstva. Na kanalizacijski sistem bo na novo največ gospodinjstev priključenih v Mirnu pri Gorici, in sicer 3000.«

Trenutno je nekaj težav z vračilom denarja občinam, ki zalagajo sredstva za gradnjo. Samo novogoriška občina je doslej državi »posodila« blizu dva milijona evrov, ki naj bi jih po besedah vodje projekta dobili nazaj: »Vsaj tako obljubljajo na okoljskem ministrstvu. Do zamud naj bi prišlo zaradi kadrovskih težav.« Na vračilo sredstev čakajo tudi v šempetrsko-vrtojbenski občini, medtem ko so v Mirnu že prejeli prvega od dveh zahtevkov.