Redna vzdrževalna dela, kamor sodi tudi čiščenje strug plavja in naplavin, je v pristojnosti Agencije RS za okolje (Arso). To delo se opravlja prek koncesionarjev oz. javne službe urejanja voda. Za samo redno vzdrževanje ima Arso na razpolago 7,6 milijona evrov sredstev, "ki jih namensko, gospodarno in strokovno porabi izključno za nujne in res prioritetne ureditve".

Arso vsako leto pripravi program dela, ki je vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten. Ta program je, kot navajajo na Arsu, v minimalnem obsegu prve prioritete ocenjen na 25,5 milijona evrov. "Vsakoletno zanemarjanje vzdrževanje zaradi pomanjkanja denarja pa povzroča večje stroške pri sanacijah v neurjih nastalih poškodb!" dodajajo.

Samo urejanje strug, kamor spada čiščenje obrežne zarasti in odstranjevanje naplavin in proda, po pojasnilih Arsa sicer doprinese k hitrejšemu odtoku voda, ne more pa preprečiti razlivanja večjih količin voda čez robove. Ko se voda razlije čez rob, nobena očiščenost in urejenost vodotoka po navedbah agencije ne zadošča.

"Proti vodam s 100-letnimi povratnimi dobami lahko učinkovito pripomore le skrbno načrtovanje zadrževanja vode vzdolž celotnega vodotoka," izpostavljajo na Arsu. Kot primer dodajajo čiščenje struge pred dnevi močno uničenega Petačevega grabna v občini Dobrova - Polhov Gradec. "Po štirinajstdnevnem čiščenju je danes popolnoma enako zasut, kot je bil takoj po neurju konec avgusta," navajajo.

Hidrolog z Agencije za okolje Nejc Pogačnik je v nedeljo za STA pojasnil, da so poplave, ki so konec minulega tedna prizadele vzhodni del Slovenije, nastale zaradi velikih količin padavin ob predhodni namočenosti zemlje.

Ujma je najbolj prizadela Dolenjsko, Posavje in Pomurje ter dele Štajerske in Koroške. Še vedno so poplavljeni deli Dolenjske in Pomurja, marsikje drugje pa grozijo zemeljski plazovi.