Podjetje je med letoma 2012 in 2013 doseglo skokovito rast prihodkov od prodaje, ki so se s 5,9 milijona evrov dvignili na 8,5 milijona. Kakšna so vaša pričakovanja za letos in leto 2015?

Lansko leto je bilo izrazito uspešno. Zadnja leta imamo vztrajno rast, ki priča, da smo pravilno zastavili strategijo podjetja. Predvsem v smislu izboljšanja organizacije dela in procesov v podjetju, odpiranja novim trgom in večanja kakovosti. Glede na to, da so nekateri naši tradicionalni programi v upadanju, bi letos in prihodnje leto pričakovali konkreten padec prodaje, vendar se z intenzivnim osvajanjem novih kupcev v zadnjih letih temu upiramo. Še več, v letu 2014 in 2015 bomo izpad v celoti nadomestili, v letu 2016 pa pričakujemo nadaljnjo rast s precej bolj razpršenimi programi. Poleg tega od sredine leta 2013 veliko vlagamo v osvajanje certifikata za vodenje kakovosti v avtomobilski industriji, ki ga imamo plan osvojiti v začetku 2016. To nam bo omogočilo delo s poslovnimi parterji, ki so nam trenutno nedosegljivi.

Zakaj segate na področje avtomobilske industrije, za katero vemo, da je izjemno zahtevna in da se lahko pogoji poslovanja spreminjajo iz meseca v mesec?

Razlogov je več. Če si pripravljen delati v tako zahtevnem poslovnem okolju, ki od tebe zahteva urejenost procesov in vrhunsko kakovost, si bolj učinkovit tudi v drugih, lažjih. Poleg tega imamo velike proizvodne zmogljivosti, ki bi jih radi dolgoročno zapolnili. Zato smo se odločili, da se bomo odprli trgu tudi v avtomobilskem segmentu.

Elektronika prežema praktično vse pore našega življenja, zato ima izjemen razvojni in seveda tržni potencial. Na katerih področjih boste v prihodnje še dejavni?

Razvoj je ključen za napredek. Celotna zgodba podjetja je nastala kot posledica izjemno inovativnih razvojnih idej na področju merjenja gledanosti televizije. Solastnik podjetja Vladimir Polič je po duši razvojni inženir, tudi sam sem pred prevzemom vodenja SMT devet let delal v razvoju elektronike. Tako da je razvoj elektronike naša stalnica. Za prihodnost imamo veliko idej predvsem na področju medicine, elektronike v kmetijstvu in avto-moto programa, na katerih bomo še intenzivneje delali po osvojitvi certifikata za vodenje kakovosti v avtomobilski industriji, saj ne smemo zanemariti tekočega poslovanja.

Gazele zelo pogosto opozarjate na pomanjkanje ustreznega kadra, ne le po kompetencah, pač pa tudi po izobrazbi. Kateri kader najbolj potrebujete?

Kadri so res tudi za nas pereče področje. Za zdaj smo bili pri pridobivanju ustreznih sodelavcev uspešni, je pa res, da ves čas zelo intenzivno delamo za to. Uporabljamo vse poti za iskanje kadrov, sodelujemo tudi z lokalno srednjo šolo in fakultetami. Zadnje čase v svojo sredino jemljemo predvsem ljudi, ki imajo velik potencial in željo po skupnem delu, nato jih sami razvijemo z izobraževalnimi programi podjetja. Najtežje je dobiti ljudi s tehničnimi poklici, predvsem elektrotehnike, podhranjen pa je tudi kader za področje kakovosti.

Koliko na leto vložite v razvoj?

Vlagamo tako v stroje kakor tudi v naše ljudi. Oddelki imajo matrike usposobljenosti, prek katerih se trajno skrbi za razvoj znanja delavcev. V posodobitev strojnega parka bomo letos oziroma še v začetku prihodnjega leta vložili za odtenek manj kot milijon evrov predvsem za zagotavljanje kakovosti proizvedenih izdelkov. Izpostavil bi nakup stroja za rentgenski pregled kvalitete spojev elektronskih komponent s tiskanimi vezji.

Vam bo uspelo zagotoviti ta denar iz lastnih sredstev? Vse bolj se namreč izkazuje, da se gazele zanašate predvsem na lastne finančne vire.

Glede na poslovne rezultate bi denar lahko zagotovili iz lastnih rezerv. Vendar pa se pri tako velikih investicijah vedno najprej posvetujemo z lastniki in skupaj poiščemo najprimernejšo pot.

Kako pa ocenjujete slovensko podjetniško podporno okolje? Vam je naklonjeno, ko ga potrebujete?

Na njegov račun je resda slišati kar nekaj kritik. Sam na vse skupaj ne gledam tako črno. Sem zagovornik tega, da moramo v prvi vrsti podjetja sama poskrbeti za svoje poslovanje. Pričakujem pa, da se pogoji poslovanja v Sloveniji ne bodo poslabšali. Pomembno nam je, da bi razbremenili vsaj plače strokovnega kadra, ki zagotavlja visoko dodano vrednost podjetju in dolgoročni razvoj.

Kot družba se vedno radi pohvalimo, kako naj bi bili v Sloveniji razvojno usmerjeni, iznajdljivi, inovativni… Za inovativnost in razvoj pa je treba ustvariti okolje oziroma pogoje za delavce in podjetja. Tu mislim predvsem na to, da se strokovnemu, inovativnemu kadru omogoči spodobno plačo brez prehude obremenitve podjetij.

Pogovor v celoti na www.gazela.com