Kandidati za skoraj 17 milijonov evrov iz norveškega finančnega mehanizma in mehanizma EGP, ki že od konca februarja čakajo na rezultate javnega razpisa, bodo morali še malo potrpeti. Tudi v tretjem poskusu iskanja zunanjih strokovnjakov, ki bi lahko ocenili kakovost 255 prijavljenih projektov, vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ni bila uspešna. Na tretje javno naročilo, skupno vredno 52.800 evrov (brez DDV), sta se kljub omehčanim pogojem odzvala le dva ponudnika, prav nobeden pa s popolno ponudbo.

Težave s konfliktom interesov

SVRK tako zdaj že več mesecev neuspešno išče najmanj 21 strokovnjakov, od katerih bi jih najmanj 12 sestavilo ocenjevalno komisijo za programski sklop A (projekte s področja javnega zdravja in povečevanja enakosti spolov), 9 pa komisijo za programski sklop B (projekte s področja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, naravne ter kulturne dediščine). Pri tem vladna služba od ponudnikov zahteva, da ji v paketu priskrbijo vse strokovnjake za sklop A ali sklop B ali pa oba skupaj.

Med zainteresiranimi so takšne zahteve že sprožile kritike, češ da ni mogoče zagotoviti medsebojne neodvisnosti strokovnjakov, če jih mora za najnižjo ceno v ekipo zbrati en ponudnik. Poleg tega so opozorili, da so zaradi tega iz razpisa izpadli vsi potencialni samostojni referenčni ocenjevalci. Očitno pa sta imela s temi pogoji težave tudi oba prijavljena ponudnika (oddala sta ponudbo za oba sklopa), saj jima po pojasnilih SVRK ni uspelo zbrati dovolj primernih ocenjevalcev tako z vidika njihove izobrazbe kot zaradi konflikta interesov.

Rešitev – strokovnjaki z ministrstev

Prav ta naj bi bil po začetnih zamudah zaradi formiranja novoustanovljene SVRK marca letos glavni krivec, da skoraj 17 milijonov evrov pol leta po zaprtju razpisa še vedno ni razdeljenih. Kajti donatorji so doslej vztrajali, da morajo biti ocenjevalci popolnoma neodvisni tako od vlade (niso oziroma ne sodelujejo z organi, ki so zadolženi za razdeljevanje evropskih sredstev) kot od prijaviteljev projektov.

Zdaj na SVRK napovedujejo, da bodo zagonetko reševali prav z imenovanjem strokovnjakov z resornih ministrstev v ocenjevalne komisije. To možnost so sicer donatorju predstavili že po prvem neuspešno izvedenem javnem naročilu, na katerega se ni prijavil nihče (na drugega pa neuspešno trije ponudniki), toda takrat niso bili uslišani. Ta teden pa je urad za finančne mehanizme iz Bruslja po pojasnilih SVRK na njihov predlog le pristal, saj je ocenil, da bo v tako oblikovanih in že preizkušenih postopkih vendarle spoštovano načelo preglednosti, učinkovitosti in kakovosti. »Dogovori z ministrstvi so v teku; verjamemo, da se bomo skupaj učinkovito organizirali in v najkrajšem možnem času opravili strokovne in neodvisne ocene prispelih vlog,« so še sporočili s SVRK.